Oiko ry toimintakertomus vuodelta 2004


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]


Oiko ry perustaminen ja rekisteröinti

Lukuisat Päijät-Hämeen alueen asukkaat olivat jo kauan matkanneet Pääkaupunkiseudulle töihin. Vakimatkustajat junissa ja busseissa osin tunsivat toisensa ja halusivat vaikuttaa yhteisiin matkustamisen ongelmiin. Vuoden 2002 alussa myönnettiin lupa Kerava-Lahti oikoradan rakentamiseen. Ensimmäinen vakimatkustajien Pikkujoulu vietettiin 11.12.2003 IC77 junassa ja jatkot Lahden Asemaravintola Pölkyssä. Vakituisesti matkustavat halusivat tiivistää yhteistyötä myös liikennöinnin sidosryhmiin - VR Osakeyhtiöön ja linja-autoyhtiöihin.

Päijät-Hämeen seudulta Pääkaupunkiseudulla töissä käyvien asioita ajamaan perustettiin 11.5.2004 Lahdessa Oiko ry. Yhdistyksen perusilmoitus jätettiin Patentti- ja Rekisterihallitukseen 19.5.2004 ja PRH hyväksyi Oiko ry yhdistyksen 21.12.2004 rekisterinumerolla 190690.

Ensimmäisen toimintakauden suunnitelmat ja aktiviteetit

Oiko ry yhdistyksen toiminta käynnistettiin peruskirjan ja sääntöjen mukaisella tavalla Lahdessa tiistaina 11.5.2004. Hallitus järjestäytyi ja yhdistyksen suuntaviivat viestitettiin jäsenistölle käyttäen hyväksi sähköistä mediaa sekä sanallista ja painettua materiaalia.

Hallinto

Oiko ry ensimmäisellä kaudella 2004 yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Kai Vehmersalo ja muina varsinaisina jäseninä Ilona Alander (vpj.), Eero T. Anttila, Raimo Salovuori, Jouko Skinnari ja Tuija Nurmi. Hallituksen varajäseninä ovat olleet Ritva Teräväinen ja Arja Ahola. Yhdistyksen taloudenhoitajana on hallituksen valitsemana toiminut Juhana Castrén. Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 5 kertaa (9.6.2004, 7.7.2004, 17.8.2004, 1.10.2004 ja 12.11.2004.)

Talous

Yhdistyksen talous on perustunut 15 euron jäsenmaksuun. Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 41 varsinaista jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Yhdistyksen tili on Nordea pankissa.Oikoradan siltatyöt käyntiin 2003
Oikoradan siltatyöt käyntiin 2003

 Vakimatkustajien Pikkujoulu 11.12.2003
Vakimatkustajien Pikkujoulu 11.12.2003

Oiko ry yhdistyksen perustaminen
Oiko ry yhdistyksen perustamiskokousYhteydenpito VR:n ja Ratahallintokeskukseen

Oiko ry:n edustajat tapasivat  VR:n henkilöliikennejohtajan ja kaukoliikennepäällikön elokuussa. Tapaamisessa oli yhdistyksestä läsnä hallituksen jäseniä sekä aktiiveja. Keskusteluissa tuotiin esille yhdistyksen toivomuksia oikoradan liikenteen ja hinnoittelun suhteen sekä Lahden aseman järjestelyjä. Mitään varsinaisia lupauksia VR ei antanut, mutta sovittiin yhteydenpidon jatkamisesta myös tulevaisuudessa.

Ratahallintokeskukseen oltiin yhteydessä ja esitettiin vaatimuksia Lahden aseman ratajärjestelyistä. Ratahallintokeskuksen suunnitelmat olivat kuitenkin jo niin päätettyjä, ettei yhdistyksen esityksiä otettu huomioon.

Talven alkaessa yhdistys lähetti kirjelmän VR:n Lahden edustajille, jossa esitettiin huoli talviajan kunnossapidosta aseman alueella. Aseman lipunmyynnin esimies vastasi suullisesti puheenjohtajalle ja edelleen lähetti kirjelmän Ratahallintokeskuksen edustajille, joiden huolenpidon alla asema ja rata-alue on.

VR:n Päijät-Hämeen alueella toimivaan myyntipäällikköön oltiin tiiviisti yhteydessä  hyvässä yhteishengessä. Yhdistys sai muun muassa arpajaislahjoituksia. Oiko ry esitteen painatus hoidettiin VR Osakeyhtiön painossa.

Alkukesän aikana yhdistyksen edustajat tutustuivat oikoradan työmaahan projektipäällikkö Kansosen opastuksella. Oikorata -projektiin oltiin muutenkin usein yhteyksissä ja seurattiin tarkoin työn edistymistä.

Lahden kaupunki, liikennejärjestelyt ja asemanseudun kehittäminen

Lahden tekniseen virastoon oltiin yhteyksissä ja esitettiin yhdistyksen toiveita aseman seudun kehityksestä. Lahden kaupungin sivuilta on seurattu esityksiä suunnitelmista ja kommentoitu niitä muun muassa lehdistön välityksellä.

Yhdistyksen hallitus asetti tavoitteeksi saada kaikki kaupungin liikenneasioissa kiinteästi vaikuttavat yhteisöt mukaan keskustelemaan aseman liikennejärjestelyistä. Vastakaiku jäi toimintavuoden aikana vielä vähäiseksi.

Lahden kaupungille lähetettiin myös samansisältöinen kirjelmä talviajan kunnossapidosta kuin VR:lle. Vastinetta ei vielä vuoden 2004 aikana saatu.


  Oiko ry ja VR Oy neuvottelussa 9.8.2004
Oiko ry ja VR Oy neuvottelussa 9.8.2004

Oiko ry ja VR Oy neuvottelussa 9.8.2004
Oiko ry ja VR Oy neuvottelussa 9.8.2004.

Oiko ry ja RHK Kytömaan sillalla
Oiko ry ja RHK Kytömaan sillalla

Kiskonlaskua elokuussa 2004
Kiskonlaskua elokuussa 2004


Yhteistoiminta muiden sidosryhmien kanssa

Yhdistys on ollut yhteyksissä eri järjestöihin ja Päijät-Hämeen alueen vaikuttajiin. Muun muassa rautatieläisille aktiiviyhdistyksille on esitetty yhteistyötoivomuksia.

Lehdistöön on oltu kiinteissä yhteyksissä samoin kuin sähköisen median edustajiin. Hallituksen jäsenet sekä muut yhdistyksen aktiivihenkilöt ovat kirjoittaneet useita kannanottoja, jotka ovat myös yhdistyksen Internet-sivuilta luettavissa: http://oiko.phnet.fi/artikkelit .

Jäsentoimintaa

Yhdistys on jo perinteeksi muodostuneilla tavoilla juhlistanut oikoradan työmaan eri edistymisvaiheita järjestämällä omakustanteisia kuoharitapahtumia junassa. Myös joulukuussa järjestetty pikkujoulutapahtuma keräsi kolmisenkymmentä jäsentä ja aktiivimatkustajaa IC77 junan kuutosvaunun yläkertaan. Jatkoruokailu ravintola Pölkyssä arpajaisineen oli edelleen mukana pikkujouluohjelmassa.

Tiedotustoiminta

Yhdistykselle kehitettiin oma tiedotuslehtinen jossa kerrotaan markkinoinnillisesti yhdistyksestä ja sen tavoitteista. Tätä infolehtistä jaettiin aina sopivissa tilanteissa niin kimppakyytilaisille, bussimatkalaisille kuin muillekin yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi. Yhdistyksen Internet-sivut http://oiko.phnet.fi ovat tärkein julkinen tiedotuskanava.

Lahdessa 27.01.2005 Oiko ry hallitus


  Kytömaan ylikulkusilta rakenteilla
Kytömaan ylikulkusilta rakenteilla

Oiko ry Pikkujoulut 2.12.2004
Oiko ry Pikkujoulut 2.12.2004


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Oiko ry PRH:n rekisterinumero 190690