Oiko ry toimintakertomus vuodelta 2005


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]


Toisen toimintakauden suunnitelmat ja aktiviteetit

Oiko ry yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2005 aikana suuntaviivojen mukaisesti yhteydenpitoon VR Osakeyhtiön, Lahden kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdistys teki useita kannanottoja ja pyyntöjä muun muassa Lahden aseman kunnosta sekä junavuoroista.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Kai Vehmersalo ja muina varsinaisina jäseninä Eero T. Anttila (varapuheenjohtaja), Raimo Salovuori, Jouko Skinnari, Mari Peltonen ja Tuija Nurmi. Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Juhana Castrén ja Erja Parjanne. Yhdistyksen taloudenhoitajana on hallituksen valitsemana toiminut Juhana Castrén. Tilintarkastajana on toiminut Virve Hynninen.

Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 10 kertaa. Läsnäolot kokouksissa ovat olleet seuraavat: Vehmersalo 100%, Anttila 60%, Salovuori 100%, Skinnari 10%, Nurmi 0%, Peltonen 40%, Castren 90% ja Parjanne 10%.

Vuosikokous

Oiko ry piti vuosikokouksensa 28.1.2005 Hotelli Salpauksessa. Kokouksen alussa Lahden kaupungin katusuunnittelun päällikkö Reima Kauppinen kertoi kaupungin suunnitelmista asemanseudun suhteen. Paikalla oli 12 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Honkanen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä valittiin uuteen hallitukseen edellä mainitut henkilöt.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2005 alussa 59 jäsentä sekä toimintavuoden lopussa 68 varsinaista jäsentä. Viisi jäsentä on ilmoittanut eroavansa lähinnä muuton vuoksi tai työpaikan muuttumisen syystä.

Talous

Yhdistyksen talous on perustunut 15 euron jäsenmaksuun. Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 68 varsinaista jäsentä. Yhdistyksen tili on Nordea pankissa. Tilinpäätös vuodelta 2005 osoittaa ylijäämää 416,50 euroa. Yhdistys hyväksyttiin ammattilaisten Pro Rautatie yhdistykseen yhteisöjäseneksi ja sai kyseiseltä järjestöltä 200 euron avustuksen.

Yhteydenpito VR Osakeyhtiöön ja Ratahallintokeskukseen

Oiko ry oli vuoden aikana useaan otteeseen yhteyksissä VR Osakeyhtiön edustajiin. Yhdistyksen edustajat ovat tavanneet sekä VR Oy:n henkilöliikennejohtajan ja kaukoliikennepäällikön sekä VR Yhtymän pääjohtajan eri tilaisuuksissa. Myös eri kannanotot ja esitykset on toimitettu suoraan VR Oy:lle niin sähköisissä muodoissa kuin kirjallisina.

Ratahallintokeskukseen on oltu yhteydessä ja esitetty vaatimuksia Lahden aseman ratajärjestelyistä sekä toimivuudesta rakennustyön aikana. Ratahallintokeskuksen suunnitelmiin ei muutoksia ole saatu mutta muilta osin käytännön järjestelyjä on pyritty parantamaan.

Ratapihan töiden edistyessä yhdistys on ollut yhteydessä VR Oy:n Lahden edustajiin, joille esitettiin huoli ratajärjestelyjen tiedottamisesta aseman alueella. Aseman edustajat ovat ottaneet hyvin huomioon Oiko ry:n yhteydenotot ja parantaneet tiedottamista matkustajille.Oiko ry vuosikokous 28.1.2005
Oiko ry vuosikokous 28.1.2005

 Lahden ratapihatyöt alkoivat
Lahden ratapihan työt alkoivat

Aseman liikennejärjestelyt puhuttivat
Aseman liikennejärjestelyt puhuttivat

Pendolino aloitti liikennöinnin Lahden kautta
Pendolino aloitti Lahdenkin kautta

Töitä Lahden asemalaitureilla
Töitä Lahden asemalaitureilla 6.9.2005


Yhteydenpito valtiovaltaan

Yhdistys on tehnyt useita kannanottoja ja esityksiä joita on osoitettu myös Liikenne- ja viestintäministerille sekä ministeriöön. Oiko ry oli kuultavana Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoksessa koskien oikoradan liikennettä ja sille osoitettavia varoja talousarviossa.

Yhdistyksen kansanedustajajäsenet Tuija Nurmi ja Jouko Skinnari ovat tukeneet yhteydenpitoa ja omalta osaltaan tehneet työtä yhdistyksen kantojen esille tuomiseksi päätöksiin.

Lahden kaupunki, liikennejärjestelyt ja asemanseudun kehittäminen

Lahden kaupunki isännöi yhdistyksen 1-vuotisjuhlaa ja seminaaria 11.5.2005 Lahden kaupungintalolla. Kaupunki järjesti tilat ja tarjoilun sekä esittelyn kaupungintalossa, jossa isäntänä toimi Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ulla Juurola. Lahden tekniseen virastoon oltiin yhteyksissä ja esitettiin yhdistyksen toiveita aseman seudun kehittämisestä.

Yhdistyksen hallitus asetti tavoitteeksi saada kaikki kaupungin liikenneasioissa kiinteästi vaikuttavat yhteisöt mukaan keskustelemaan rautatieaseman liikennejärjestelyistä. Vastakaiku jäi toimintavuoden aikana vielä vähäiseksi.

Yhteistoiminta muiden sidosryhmien kanssa

Yhdistys on ollut yhteyksissä eri järjestöihin ja Päijät-Hämeen alueen vaikuttajiin. Muun muassa rautatieläisille aktiiviyhdistyksille on esitetty yhteistyötoivomuksia.

Yhdistys osallistui Lahden kaupungin 100-vuotisjuhlien kulkueeseen 20.8.2005.
Yhdistys osallistui Lahdessa järjestettyyn "Autoton päivä" -tapahtumaan 22.9.2005.
Yhdistys liittyi Pro Rautatie yhdistyksen yhteisöjäseneksi.
Yhteyttä on pidetty myös muihin oikoradan varren kuntiin ja tuotu esille toiveet riittävästä liikennöinnin tiheydestä.

Yhdistyksellä on ollut yhteydet Päijät-Hämeen lehdistöön sekä valtakunnan päälehteen. Samoin on ollut yhteydet sähköisen median edustajiin. Yhdistyksen edustajia on haastateltu radion ja television kanavilla. Hallituksen jäsenet sekä muut yhdistyksen aktiivihenkilöt ovat kirjoittaneet useita kannanottoja, jotka ovat luettavissa myös yhdistyksen sivuilta http://oiko.phnet.fi/artikkelit.html .


  Lahden kaupunki isännöi yhdistyksen 1-vuotisjuhlaa ja seminaaria 11.5.2005
Oiko ry 1-vuotisseminaari 11.5.2005

Oiko ry Lahden kaupungin 100-vuotisjuhlien juhlakulkueessa 20.8.2005
Oiko ry Lahden 100v kulkueessa 20.8.

Autoton päivä tapahtuma 22.9.2005

Jouko Skinnari kilpailee "Autoton päivä" -tapahtumassa 22.9.2005


Jäsentoimintaa

Yhdistys on jo perinteeksi muodostuneilla tavoilla juhlistanut oikoradan työmaan eri edistymisvaiheita järjestämällä omakustanteisia kuoharitapahtumia junassa.

Alkukesän aikana yhdistyksen edustajat tutustuivat oikoradan työmaahan ja suuriin siltoihin retkeilyn ja evästelyn merkeissä 18.6.2005.

Yhdistyksen pikkujoulutapahtuma 1.12.2005 keräsi kolmisenkymmentä jäsentä ja aktiivista matkustajaa IC77 junan kuutosvaunun yläkertaan. Buffet-tarjoilun sponsoreina toimivat Valio Oyj sekä Vaasan Vaasan Oy. Yhdistyksen kustantama ruokailu ravintola Pölkyssä arpajaisineen oli edelleen mukana pikkujouluohjelmassa. Yhdistys sai arpajaislahjoituksia muun muassa Tullilta sekä VR Osakeyhtiöltä.

Tiedotustoiminta - yhdistyksen esite ja Internet-sivut

Yhdistyksellä on oma esite, jossa kerrotaan markkinahenkisesti yhdistyksestä ja sen tavoitteista. Tätä infolehtistä jaettiin aina sopivissa tilanteissa. Oiko ry esitteen painatus useassa erässä on hoidettu VR Osakeyhtiön monistamossa sekä taitettu Tullihallituksen offset-painossa.

Yhdistyksen www-sivut Internetissä http://www.oiko.phnet.fi ovat olleet tärkein tiedotuskanava, ja ne pidetään ajan tasalla yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi. Jäsenille on myös omat sivut, joihin on pääsy jäsenille ainoastaan tunnussanalla ja salasanalla.

Merkittävät infrastruktuuritapahtumat

Lahden ratapihan työt käynnistyivät keväällä 2005 ja ovat aiheuttaneet jonkin verran haittaa vakimatkustajille lähtölaiturien siirtymisten ja tulolaiturien hankalien kävelymatkojen muodossa. Opastuksia on jouduttu pyytämään parannettavaksi muutamaan otteeseen.

Kesäkuun 2005 alussa avattiin Helsingin keskustassa Kampin bussiterminaali liikenteelle ja sillä oli suuri merkitys linja-autoja käyttäville pendelöijille. Kampin bussiterminaalista on hyvät yhteydet Helsingin metroon sekä muihin julkisen liikenteen välineisiin.

VR Osakeyhtiö aloitti ensimmäisen Pendolino-vuoron 5.6.2005 Iisalmesta Lahden kautta Helsinkiin. Oiko ry:n jäsenet sekä muut vakimatkustajat eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä Pendolinoihin, koska matkustajat ovat joutuneet maksamaan 3 euron lisämaksun vuoroista, jotka ajavat IC-junien aikatauluilla.

Kerava-Lahti oikoradan rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaan ja vuoden 2005 lopussa olivat käytännöllisesti katsoen kaikki radanrakennustyöt tehty. Vuoden 2006 alussa ovat sähköistys- ja turvalaitetöiden viimeistely sekä koeajot. Oikorata avataan virallisesti liikenteelle syyskuun 3. päivänä 2006.


  Oikoratapiknik suurilla silloilla 18.6.2005
Oikoratapiknik suurilla silloilla 18.6.2005

Oikoratapiknik suurilla silloilla 18.6.2005
Oikoratapiknik suurilla silloilla 18.6.2005

Oiko ry pikkujoulu 1.12.2005
Oiko ry Pikkujoulu IC77 junassa 1.12.2005

Kampin linja-autoasema avattiin
Kampin linja-autoasema avattiin 6.6.2005


Yhdistyksen kannanotot ja esitykset toimintavuoden ajalta

Yhdistyksen esitys Lahden kaupunkiseudun seutuvaltuustolle kannatusjäsenyydestä (8.3.2005)
Esitys P22 junaan lisävaunu (10.5.2005)
Kirje VR:lle oikoradan liikennöinnistä (14.6.2005)
Esitys Liikenne- ja Viestintäministeriölle, VR:lle ja RHK:lle oikoradan liikennöinnistä (21.8.2005)
Valitus ratapihan järjestelyistä ja raidejärjestelyistä VR:lle ja RHK:lle (5.9.2005)
Oiko ry:n esitys kaukoliikenteen aikatauluista VR:lle (24.10.2005)
Oiko ry:n kuuluksitulo esitys Eduskunnan Liikennevaliokunnalle (  )
Oiko ry:n suullinen asiantuntijalausunto Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoksessa (8.11.2005)
Oiko ry:n tuki yöjunakapinaan (21.11.2005)

Lahdessa 27.01.2006

Oiko ry hallitus

  Kampin linja-autokeskus
Kampin liike- ja linja-autokeskus

[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Oiko ry PRH:n rekisterinumero 190690