Oiko ry toimintakertomus vuodelta 2006


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Kolmannen toimintakauden suunnitelmat ja aktiviteetit

Oiko ry yhdistyksen toiminnalle olennaista vuoden 2006 aikana oli Lahden aseman rakennustyöt, oikoradan avaaminen sekä avaamisen vaikutukset aikatauluihin, hintoihin ja työmatkoihin. Yhdistys piti yhteyttä VR Osakeyhtiöön, Lahden kaupunkiin, Koiviston Auto Osakeyhtiöön ja muihin sidosryhmiin. Yhdistys teki useita kannanottoja ja pyyntöjä muun muassa Lahden aseman rakentamisen haitoista sekä junavuoroista.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Kai Vehmersalo ja muina varsinaisina jäseninä Heikki Honkanen (varapuheenjohtaja), Raimo Salovuori, Jouko Skinnari, Janna Ahtiainen sekä Tuija Nurmi. Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Juhana Castrén ja Arja Ahola. Yhdistyksen taloudenhoitajana on hallituksen valitsemana toiminut Juhana Castrén, jonka tehtävät siirrettiin Laila Koivistolle Castrénin siirryttyä elokuussa kansainvälisiin tehtäviin ulkomaille. Tilintarkastajana on toiminut Virve Hynninen.

Oiko ry:n hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut 8 kertaa. Hallituksen jäsenten läsnäolot kokouksissa ovat olleet seuraavat: Vehmersalo 100%, Honkanen 100%, Koivisto 100%, Ahola 63%, Castrén 80%, Salovuori 75%, Skinnari 38%, Nurmi 25% ja Ahtiainen 25%.

Vuosikokous

Oiko ry piti vuosikokouksensa torstaina 16.2.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankissa, Lahden Kauppakeskus Triossa.

Kokouksen alussa pankinjohtaja Raija Laine-Paajanen piti esitelmän OP-ryhmän ja Pohjola vakuutusyhtiön toiminnasta. Seuraavaksi oikoradan projektipäällikkö Juha Kansonen piti mielenkiintoisen esitelmän oikoradan rakentamisesta. Lopuksi toiminnanjohtaja Reijo Lehtinen kertoi Pro Rautatie yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista rautatieliikenteen edistämiseksi.

Vuosikokouksessa oli paikalla 14 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Honkanen sekä sihteeriksi Raimo Salovuori. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä valittiin uuteen hallitukseen edellä mainitut henkilöt.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2006 alussa 68 jäsentä sekä toimintavuoden lopussa 101 varsinaista jäsentä. Neljä jäsentä on ilmoittanut eroavansa lähinnä muuton vuoksi tai työpaikan muuttumisen syystä.

Talous

Yhdistyksen talous on perustunut 12 euron jäsenmaksuun. Jäseniä oli toimintavuoden lopussa 101 varsinaista jäsentä. Yhdistyksen tili on Nordea pankissa. Tilinpäätös vuodelta 2006 osoittaa ylijäämää 1531,67 euroa. Yhdistys oli hyväksytty 2005 ammattilaisten Pro Rautatie yhdistykseen yhteisöjäseneksi ja sai kyseiseltä järjestöltä 200 euron avustuksen.

Yhteydenpito VR Osakeyhtiöön, Ratahallintokeskukseen ja Liikenneministeriöön

Oiko ry oli toimintavuoden aikana yhteyksissä VR Osakeyhtiön edustajiin. Puheenjohtaja tapasi VR Oy:n ja ratahallintokeskuksen johtoa RATA 2006 seminaarissa 24.-25.1.2006 Lahdessa. Yhdistyksen edustajat tapasivat VR Osakeyhtiön henkilöliikennejohtoa 27.4.2006. Tällöin keskusteltiin oikoradan vuoroista ja matkalippujen hinnoista sekä ehdotettiin tuntuvaa tutustumistarjousta oikoradan kuukausilippulaisille. Myös kannanottoja, valituksia ja esityksiä on toimitettu suoraan VR Osakeyhtiölle.

Ratahallintokeskukselle esitettiin toivomuksia Lahden aseman järjestelyistä sekä toimivuudesta rakennustyön aikana.

Ratapihan töiden edistyessä yhdistys on ollut yhteydessä VR Oy:n Lahden edustajiin, joille esitettiin huoli ratajärjestelyjen tiedottamisesta aseman alueella. Rautatieaseman henkilöstö otti hyvin huomioon Oiko ry:n yhteydenotot ja paransi tiedottamista matkustajille.


Oiko ry vuosikokous 16.2.2006

Oiko ry vuosikokous 16.2.2006

Juha Kansonen

Juha Kansonen kertoo oikoradan rakennusurakoista 16.2.2006

Oiko ry Eduskunnassa

Oiko ry tutustuu Eduskuntaan 7.3.2006

Oiko ry Eduskunnassa

Oiko ry Eduskunnan talousvaliokunnan kokoustilassa 7.3.2006

Talgo Oy kaksikerrosjuna

Talgo Oy esitteli suomalaista kaksikerrosjunaa 21.3.2006

Ossi Niemimuukko, Henri Kuitunen, Susanna Huovinen ja Jouko Skinnari

RHK:n Niemimuukko, VR:n Kuitunen, LVM:n Huovinen ja kansanedustaja Skinnari oikoratajuhlassa 1.9.2006

Yhteydenpito valtiovaltaan

Yhdistys on tehnyt useita kannanottoja ja esityksiä joita on osoitettu myös Liikenne- ja viestintäministerille sekä ministeriöön. Oiko ry:n hallituksen edustajat tapasivat erikseen Liikenneministeri Susanna Huovisen kansanedustaja Skinnarin järjestämässä tapaamisessa 19.06.2006 Eduskunnassa.

Yhdistyksen kansanedustajajäsenet Tuija Nurmi ja Jouko Skinnari ovat tukeneet yhteydenpitoa sekä järjestivät Oiko ry:n jäsenistölle ekskursion Eduskuntaan 7.3.2006.

Lahden kaupunki, liikennejärjestelyt ja asemanseudun kehittäminen

Yhdistyksen hallitus asetti tavoitteeksi saada kaikki kaupungin liikenneasioissa kiinteästi vaikuttavat yhteisöt mukaan keskustelemaan rautatieaseman liikennejärjestelyistä. Oikoradan valmistuminen vei kuitenkin mielenkiinnon tärkeämpiin asioihin.

Yhteistoiminta muiden sidosryhmien kanssa

Yhdistys on ollut yhteyksissä eri järjestöihin ja Päijät-Hämeen alueen vaikuttajiin. Muun muassa rautatieläisille aktiiviyhdistyksille on esitetty yhteistyötoivomuksia.

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui Pro Rautatie yhdistyksen hallituksen jäsenenä useimpiin Pro Rautatie ry:n kokouksiin ja seminaareihin.

Yhdistys järjesti ekskursion Koiviston Auto Oy:n bussihalleille ja tutustui maamme suurimman linja-autoliikennöitsijän toimintaan sekä tytäryhtiö Kabus Oy:n linja-autovalmistukseen. Koiviston Auton johto esitti laskelmiaan pendelöintiliikenteen kustannuksista ja hinnoittelusta. Yhdistyksen jäsenistö toivoi linja-autojen pysyvän varteenotetavana vaihtoehtona pääkaupunkiseudulle pendelöitäessä.

Yhdistyksellä on ollut kirjoituksia ja haastatteluja Päijät-Hämeen lehdissä sekä valtakunnan päälehdessä. Samoin on ollut yhteydet sähköisen median edustajiin. Yhdistyksen edustajia on haastateltu radion ja television kanavilla. Hallituksen jäsenet sekä muut yhdistyksen aktiivihenkilöt ovat kirjoittaneet useita kannanottoja, jotka ovat luettavissa myös yhdistyksen sivuilta http://oiko.phnet.fi/artikkelit.html .

Oiko ry Koiviston Autolle

Oiko ry jäseniä matkalla Koiviston Auto Oy:n ekskursiolle

Osuuskauppa Hämeenmaa antoi istutuskukat

Osuuskauppa Hämeenmaalla vierailleet jäsenet istutuskukkiensa kanssa

Valtiosihteeri Kari Salmi

Sisäministerin avustaja valtiosihteeri Kari Salmi esittelee Sisäasiaiministeriön toimintaa ekskursiolla 2.11.2006

Jäsentoimintaa

Yhdistys on jo perinteeksi muodostuneilla tavoilla juhlistanut oikoradan työmaan eri edistymisvaiheita järjestämällä omakustanteisia tapahtumia junassa.

Merkittävimmät yhteiset tapahtumat olivat elokuun lopulla vanhoilla poistuvilla sinisillä vaunuilla tehdyt nostalgiset matkat ja varsinkin yhdistyksen virallinen matka vanhoissa sinisissä vaunuissa oikoradan avajaisten festareille 1.9.2006 Helsingistä Lahteen.

Yhdistyksen pikkujoulutapahtuma 19.12.2005 keräsi kolmisenkymmentä jäsentä ja aktiivista matkustajaa "kummitusjunan" viimeiseen vaunuun. Yhdistyksen kustantamana Pikkujoulujuhlat jatkuivat ravintola Torerossa.

Tiedotustoiminta - yhdistyksen esite ja Internet-sivut

Yhdistyksellä on oma esite, jossa kerrotaan markkinahenkisesti yhdistyksestä ja sen tavoitteista. Tätä infolehtistä jaettiin aina sopivissa tilanteissa. Oiko ry esitteen painatus useassa erässä on hoidettu VR Osakeyhtiön monistamossa sekä taitettu Tullihallituksen offset-painossa.

Yhdistyksen www-sivut Internetissä http://www.oiko.phnet.fi ovat olleet tärkein tiedotuskanava, ja ne pidetään ajan tasalla yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi. Jäsenille on myös omat sivut, joihin on pääsy jäsenille ainoastaan tunnussanalla ja salasanalla.

Osallistuminen Pro rautatie ry:n järjestämiin seminaareihin

Puheenjohta Kai Vehmersalo on Pro rautatie yhdistyksen hallituksen jäsen ja tämän myötä on Oiko ry:n jäsenille tiedotettu seminaareista sekä tarjoutunut mahdollisuus osallistua mielenkiintoisiin joukkoliikennettä ja rautatieliikennettä käsitteleviin seminaareihin.

Merkittävät infrastruktuuritapahtumat - oikoradan avajaiset ja Lahden asema

Kerava-Lahti oikoradan rakennustyöt olivat edenneet aikataulun mukaan ja oikorata avattiin virallisesti liikenteelle syyskuun 3. päivänä 2006.  Oikoradan avajaisjuhlia vietettiin perjantaina 1.9.2006 ja tällöin matkustajat pääsivät kutsukorteilla kokeilemaan uuden radan ominaisuuksia lukuisilla taajamajunavuoroilla. Oikorata todettiin heti nopeaksi ja junat kulkevat oikoradalla erityisen tasaisesti.

Lahden asemaa oli uusittu oikoradan avajaisiin mennessä lähes täydellisesti, vaikka kaikkia laiturialueiden ja aseman hissin rakennustöitä ei oltu saatu valmiiksi avajaisiin mennessä.

Oiko ry:n puheenjohtaja oli kutsuttu oikoradan juhlajunaan perjantaina 1.9.2006 ja tässä yhteydessä tarjoutui mahdolisuus keskustella maan tärkeimpien joukkoliikenteen vaikuttajien kanssa. VR Yhtymän pääjohtaja Henri Kuitunen mainitsi, että Oiko ry oli usean vuoden aikana tehnyt paljon julkisuutta junamatkustukselle ja kritisoinnillaankin muistuttanut VR osakeyhtiön velvollisuudesta palvella asiakkaitaan.

Oiko ry menossa ministeri Huovisen tapaamiseen

Oiko ry menossa tapaamaan 19.6.2006  liikenneministeri Susanna Huovista

Oiko ry tapasi ministeri Huovisen

Oiko ry tapasi liikenneministeri Susanna Huovisen eduskunnassa 19.6.2006

Oikoradan juhlajuna

Oikoradan Pendolino juhlajuna saapui Lahteen 1.9.2006

Oiko ry:n juhlijoita oikoradan avajaispäivänä

Oikoradan avajaisten juhlijoita 1.9.2006

Yhdistyksen kannanotot ja esitykset toimintavuoden 2006 ajalta

* 15.2.2006 vaadittiin VR Osakeyhtiön tiedottamisen laatua paremmaksi, koska tiedottaminen palvelee vakimatkustajan reitin ja matkustusvuoron valintaa

* 19.2.2006 Oiko ry valitti Kuluttajavirastolle Pendolino-junien kohtuuttomasta hinnoittelusta. Pendolinoille oli korotettu lipun hinta, vaikka ne ajoivat vanhan IC-junan aikatauluin.

* 21.3.2006 Oiko ry antoi tukensa Hämeenlinnan Pendolino-junien lakkauttamista vastaan.

* 20.3.2006 Oiko ry torui VR osakeyhtiötä Suora360 sopimuksen yksipuolisesta muuttamisesta ja kahden ilmaiskuukauden pudottamisesta yhteen.

* 27.4.2006 tavattiin VR Osakeyhtiön henkilöliikennejohtoa sekä esitettiin Oiko ry:n toivomia junavuoroja oikoradalla ja ehdotettiin tuntuvaa tutustumistarjousta, joka houkuttelisi kimppakyytiläisiä ja oman auton käyttäjiä juniin.

* 16.10.2006 Oiko ry lähetti laajan tyytyväisyyskyselyn palautteet VR Osakeyhtiölle

* 28.10.2006 Oiko ry esitti matkustajilta kerätyt oikoradan aikataulutoiveet VR Oy:lle

* 8.11.2006 Oiko ry esitti ryhmäkorvausvaatimuksen ratahallintokeskukselle sekä VR Osakeyhtiölle VR vuorojen myohästymisistä ensimmäisten lumimyräköiden aikaan lokakuun viimeisenä päivänä.

Lahdessa 31.01.2007

Oiko ry hallitus

  Lahden aseman portaikko

Lahden aseman porraskuilu asemalta laitureille on yhä kesken talvella 2006

Lahden aseman uudet laiturit

Lahden rautatieaseman uudet laiturit ja laiturikatokset syksyllä 2006

[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Oiko ry PRH:n rekisterinumero 190690