Työmatkalaisten yhdistys on järkevän joukkoliikenteen puolella

Oiko ry ja sen toiminta


[Etusivu]    [Artikkelit]   [Oiko ry säännöt]   [Kuvastot]    [Linkit]


OIKO RY


  Yhdistys on perustettu toukokuussa 2004 ajamaan Lahden ja Päijät-Hämeen seudulta  työmatkojaan pääkaupunki- seudulle kulkevien etuja. Yhdistys valvoo julkisen liikenteen sekä Kerava-Lahti -oikoradan tuomien mahdollisuuksien toteutumista sekä pyrkii vaikuttamaan alueellisiin liikennejärjestelyihin.

  Tavoitteiden toteuttamiseksi Oiko ry
•    vaikuttaa Lahden kaupungin sekä ympäristökuntien  päätöksiin
•    tekee esityksiä VR Oy:lle, Ratahallinto- keskukselle, linja-autoliikennöitsijöille ja Matkahuollolle
•    seuraa valtakunnallisia alueellista liikennettä koskevia valmisteluita
•    pitää yhteyttä  Päijät-Hämeen liittoon ja muihin yhteisöihin
•    tuo esille matkustajien toiveita eri liikennemuotojen tarjoajille

  Jäsentoimintaa OIKO ry:llä on mm.
•    puolivuosittaiset tilaisuudet
•    tutustumista liikennöitsijöiden ja VR:n toimintoihin
•    yritys- ja yhteisövierailut
•    tutustumiset Lahden ja Päijät-Hämeen kuntien toimintaan
•    tiedotustoiminta
•    Internet-sivut


TYÖMATKAPENDELÖINTI


  Useat tuhannet pääkaupunkiseudulla työskentelevät käyttävät päivässä 1-3 tuntia työmatkoihin ja tekevät uuvuttavaa päivää. Työn vuoksi kuljetaan pitkiäkin matkoja ja yritetään sovittaa tämä yhteen perheen ja harrastusten kanssa.

  Yhä useammat arvostavat lähikaupunkien ilmapiiriä sekä turvallista ympäristöä ja tästä syystä "pendelöinti" onkin lisääntynyt jatkuvasti.

  Pitkien työmatkojen kustannukset ja sosiaaliset seuraukset ovat kuitenkin jääneet pääosin yksilöiden kannettaviksi. Tämä on kasvattanut eriarvoisuutta niin toimeentulossa kuin elinolosuhteissa ja työssä jaksamisessa. Myös uralla etenemisen mahdollisuudet kaventuvat.

  Pitkiä työmatkoja kulkevien ja heidän perheidensä tueksi tarvitaankin niin julkisia kuin yksityisiäkin palveluja sekä kustannusten tasausjärjestelmiä.

 
 Jäseneksi OIKO ry Yhdistykseen
•    täytä hakemus  Internetissä


Pääkaupunkiseudulle

Päijät-Hämeestä ja Hämeestä Helsinkiin

Päijät-Hämeestä ja Hämeestä Helsinkiin. Matka Lahdesta Helsinkiin sujuu nopeasti moottoritietä tai oikorataa pitkin. Oikorata merkitty punaisella.


Oiko ry säännöt

Oiko ry tulostettava esite

Pendolino viuhahtaa


OIKORATA

    Kerava-Lahti -oikorata on kaksiraiteinen, sähköistetty ja automaattisella kulunvalvonnalla varustettu rata, jolla ei ole tasoristeyksiä. Oikoradasta 80 prosenttia kulkee Helsinki-Lahti moottoritien kanssa samassa maastokäytävässä. Rata valmistuu vuoden 2006 kesällä.
 
  Kerava-Lahti -oikorata parantaa junaliikenteen välityskykyä niin itäiseen Suomeen kuin Tampereen suuntaan ja edelleen pohjoiseen.

  Tulevaisuudessa Helsingistä pääsee junalla Lahteen nopeimmillaan 44 minuutissa (nykyisin 1 tunti 22 minuuttia) Ennusteiden mukaan vuonna 2010 rataa käyttää noin 4,3 miljoonaa matkustajaa. 


MOOTTORITIE JA LINJA-AUTOT

     Helsinki-Lahti -moottoritie valmistui   Lahteen asti vuonna 1999.

   Moottoritietä pitkin pääkaupunkiseudulle kulkee päivittäin tuhansia työmatkalaisia joko yksityis- tai linja-autoilla.

   Yksityisautolla ajoaika Helsingin keskustaan on  noin 1 tunti 15 minuuttia ruuhka-aikana.

   Linja-autojen pikavuoroja Lahden ja Helsingin välillä kulkee puolen tunnin välein lähes vuorokauden ympäri. Normaali matka-aika  on  noin puolitoista tuntia.

    Parhaillaan moottoritie on rakenteilla Helsingistä aina Heinolaan asti.


Pendolino-junan nopeus 220 km/t


Expressbus

Express-bussin nopeus 100 km/t


Oiko ry perustaminen ja Oiko ry hallitus

Tiistaina 11.05.2004 päätettiin perustaa OIKO ry, yhdistys ajamaan Lahden seudun ja Päijät-Hämeen
seudun liikennekehitystä matkustajien näkökulmasta katsoen, hyväksyttävien sääntöjen mukaan.
Perusilmoitus jätettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen 19.05.2004. Rekisterinumero on 190690.

Oiko ry liittymismaksun suuruus on 12 Euroa ja vuosimaksun suuruus on myös 12 Euroa. Liittymismaksun maksettuaan jäsen on maksanut myös kyseisen vuoden vuosimaksun. Vuosikokouksen päätös 2006.

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2004 valittiin yksimielisesti Kai Vehmersalo


Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Eero Anttila, Raimo Salovuori,
Ilona Alander, Tuija Nurmi ja Jouko Skinnari.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Ritva Teräväinen sekä Arja Ahola

Tilintarkastajaksi valittiin Virve Hynninen

Taloudenhoitajaksi valittiin myöhemmässä hallituksen kokouksessa Juhana Castrén

Jäsenmaksu/Liittymismaksu: Päätettiin yhdistyksen varsinaiseksi jäsenmaksuksi 15 EUR.
Erillistä liittymismaksua ei peritä.


Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2005 valittiin yksimielisesti Kai Vehmersalo


Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Raimo Salovuori, Eero Anttila, Jouko Skinnari, Tuija Nurmi sekä Mari Peltonen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Juhana Castrén ja Erja Parjanne

Tilintarkastajaksi valittiin Virve Hynninen

Taloudenhoitajana jatkaa Juhana Castrén

Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2006 valittiin yksimielisesti Kai Vehmersalo

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Raimo Salovuori, Jouko Skinnari, Tuija Nurmi sekä uusiksi jäseniksi Janna Ahtiainen ja Heikki Honkanen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Juhana Castrén ja Arja Ahola

Tilintarkastajaksi valittiin Virve Hynninen

Taloudenhoitajana jatkaa Juhana CastrénVoit lähettää sivujen tekijöille Oiko Ry oiko(a)phnet.fi  sähköpostina palautetta.


[Etusivu]   [Artikkelit]   [Oiko ry säännöt]   [Kuvastot]   [Linkit]

Tätä sivua on viimeksi muutettu 20.02.2006.