ETELÄ-SUOMEN SANOMAT   21.04.1989


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Savon radan varren kunnat selvittävät radan oikaisua

   Lahti ja Heinola ryhtyvät yhdessä Savon radan varren kuntien kanssa vauhdittamaan Savon radan oikaisemista. Lahdessa torstaina koolla olleet seitsemän kunnan edustajat päättivät ryhtyä selvittämään raideyhteyden parantamisen  tarpeellisuutta.

   Rataoikaisua pohtiva kokous oli kutsuttu koolle Lahden ja Heinolan kaupunkien aloitteesta. Lahteen kutsutuista 11 kunnasta olivat Heinolan lisäksi paikalla Mäntyharjun, Mikkelin, Pieksämäen, Varkauden ja Iisalmen edustajat. Kutsun
olivat myös saaneet Loviisa, Jyväskylä, Mäntsälä, Kuopio ja Kajaani.

   Savon radan oikaisua ryhdytään nyt selvittämään erillisen tutkimushankkeen avulla. Tutkimushankkeen sisällöstä, tavoitteista ja kustannusjaosta laaditaan suunnitelma ensi elokuuhun mennessä.

  Rataselvitys antoi vauhtia

   Rataoikaisun on tehnyt osaltaan ajankohtaiseksi Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen seutukaavaliiton maaliskuussa julkistama selvitys uudesta Lahden ja Helsingin välisestä raideyhteydestä. Nykyisestä radasta Keravalla erkaneva yhteys kulkisi Mäntsälän kautta ja lyhentäisi matkaa 30 kilometriä.

   Lahden ja Mikkelin välisen junaliikenteen johtaminen kulkemaan nykyisen Kouvolan asemesta Heinolan ja Mäntyharjun kautta lyhentäisi puolestaan junamatkaa 40 kilometriä. Oikaisu toisi toisaalta Lahden ja Heinolan, mutta myös varsinaiset Savon radan kunnat lähemmäksi Helsinkiä.

  Rautatieyhteyden rakentamisesta Heinolasta Mikkeliin on puhuttu ainakin 50 vuoden ajan. Mikkelin maakuntaliitto  selvitteli oikaisua viimeksi tämän vuosikymmenen alkupuolella.
 

  Matka-aika lyhenisi tunnin

  Kahden rataoikaisun on arveltu lyhentävän Savon ja Helsingin välistä matka-aikaa jopa tunnilla, koska uusilla  rata-osuuksilla voitaisiin ajaa korkeammilla nopeuksilla. Lahden kaupunkisuunnittelupällikkö Timo Ahosen mukaan suunnittelussa tähdätään vielä tavanomaisiin ratoihin, joilla saavutettaisiin noin 200 kilometrin tuntinopeus.

  Neuvottelukokouksen koollekutsunut Lahden kaupunginjohtaja Seppo Välisalo huomautti kysymyksen olevan pitkän aikavälin hankkeesta, joka saattaa mennä vuosituhannen alkupuolelle. Hanke on kuiten kin hänen mukaansa pantava joskus liikkeelle.

  Savon radan oikaisu on saanut kannatusta myös VR:n pääjohtajalta Eino Saariselta. Keskiviikkona Pieksämäellä vieraillut Saarinen ei pitänyt kuitenkaan hanketta juuri nyt ajankohtaisena eikä VR:n rahoin toteutettavana.

  Pääkaupunkiseudun  kasvu kiinnostaa

  Lahden ja Heinolan intoa oikaisuun ovat lisänneet pääkaupunkiseudun kasvupaineet. Yksi keino purkaa niitä olisi rakentaa nopea ratayhteys. Se edellyttää kuitenkin uutta linjausta ja uusia junamalleja.

  Lahdessa torstaina vierailleet Savon radan varren kunnat pitivät radan oikaisua tärkeänä. Mikkelin kaupunginjohtajan Eero Kaltaisen mielestä oikaisut olisi kuitenkin kytkettävä koko Savon radan oikaisuun. Helsingistä itään kaavaillun Heli-radan Kaitainen koki jonkinasteiseksi kilpailijaksi.

    Heinolan kaupunginjohtaja Jarkko Paronen muistutti Helin kilpailevan Savon radan kanssa, mikäli se rakennetaan Koskenkylästä Kouvolaan, mutta ei rantaratana toteutettuna kuin korkeintaan investointina.

   Mäntyharjun kunnanjohtaja Sakari Nuutinen tervehti myös hanketta tyytyväisyydellä. Kysymys ei hänen mukaansa ole kansantalouden kannalta niin suuresta asiasta, että sen vuoksi pitäisi tuntea rimakauhua.

   Iisalmen teknisen viraston päällikkö Lauri Törönen arveli jouduttavan taistelemaan ratojen tärkeysjärjestyksestä.  
VR:n visioihin sisältyvä superjunayhteys Helsingistä Tampereelle Lahden kautta lisää kuitenkin Törösen mielestä Savon  radan oikaisun painoa.

   Myös radan varren seutukaavaliittojen toivotaan kiinnostuvan Savon radan oikaisusta. Seutukaavaliitot ovat käynnistäneet vasta yhteisen 5-tiehankkeen. Ne voisivat siten yhtä hyvin selvitellä myös rata-asiaa.

Savon radan oikaisut Lahteen ja Mäntyharjulle

Kymmenkunta kuntaa ja kaupunkia - Lahti ja Heinola etunenässä - ryhtyy selvittelemään Savon radan oikaisumahdollisuuksia. Keravalta Lahteen ja Heinolasta Mäntyharjulle rakennettavat uudet raideyhteydet lyhentäisivät matkaa Savosta Helsinkiin 70 kilometriä. Matka-aika voisi toisaalta lyhentyä jopa tunnin.

[Etusivu]    [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]


Tämä sivu on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 21.04.1989