Lahden asema-alueen siltatyömaan ongelmat keväällä 2005


[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]

Lahden ratapihan muutostöiden aikataulu 10.6.2005  Etelälahtelaisena ja päivittäin junalla töihin kulkevana olen seurannut hyvinkin läheltä asemanseudun rakennustyömaata ja olen ollut varsin ihmeissäni lähialueen asukkaiden ja kevyen liikenteen sekä matkustajien huomioimisesta rakennustyömaalla. Sattumalta olen nähnyt joitakin suunnitelmia asema-alueen siltatyömaan työvaiheista ja minulle on myös vakuutettu, että hanke on hyvin suunniteltu myös liikenteen ohjauksen kannalta.
 
  Ehkä näin onkin autoilijoiden kohdalla, mutta mihin unohtuivat kevyenliikenteen kulkijat entä lähiseudun asukkaat? Siltatyömaa muuttuu ja elää joka päivä, mutta informaatio siitä on ollut olematonta.


Paikan päällä ei informaatiota ole juurikaan ja lähiasukkaille sitä on jaettu yhtä niukasti, jos ollenkaan. Kevyen liikenteen opasteet ovat olleet varsin onnettomia; joitakin nuolia siellä täällä, kunnes tilalle tuli opastekartta, mutta sekin löytyy vain yhdestä kohtaa; laitureille vievästä tunnelista. Nuolet jäivät tämän opasteen jälkeen lähes kokonaan pois, mutta ne olisivat olleet vielä varsin hyvä lisä opastamaan kevyen liikenteen kulkijoita! Jos opastuksessa on puutteensa, niin mistään ei myöskään selviä, että mistä on kysymys; matkailijoille varmaan olisi hyvä tiedottaa mitä ja miksi tehdään ja ketkä tekevät ja tuskin tämä tieto olisi ollut pahasta paikallisillekaan! Lähiseudun asukkaillekin tiedotus olisi voinut myös olla tehokkaampaa.

  Asemantaustan asukkaana olen saanut kotiin ainoastaan yhden monistetun tiedotteen, jossa pahoiteltiin mahdollista häiriötä yöllä tehtävistä töistä, muutoin tiedotusta ei ole ollut ja osa lähiseudun asukkaista jäi ilman tätäkin tiedotetta.

  Jalankulku- ja pyöräyhteydet Etelä-Lahteen eivät siis ole täysin poikki, mutta eipä paljoa muutakaan! Kapeita kujia on rakennettu milloin tunneliin jalankulkupuolelle, milloin laitureille vievältä puolelta ja opastukset näistä vaihtuvista väylistä ovat olleet yhtä olemattomia kuin ovat olleet väylätkin! Kaikkien alueella liikkujien on käytettävä näitä kapeita kujia mennen tullen liikuttaessa Etelä-Lahteen tai sieltä kaupunkiin päin.  Rakennustyömaata suunnitellessa olisi ollut tärkeää ottaa huomioon se, että aseman kohdalla oleva tunneli on lähes ainoa jalankulku- ja pyörätie Etelä-Lahteen ja sieltä keskustaan tai ainakin se on pääväylä kevyelle liikenteelle. Pahimmillaan tilanne on nyt kun kaikki liikkuminen tapahtuu vain toisessa tunnelissa; kaiken normaalin liikenteen seassa ovat vielä junalta tulijat ja junalle pyrkivät. Aikaisemminkin junalta tulijat ovat aiheuttaneet ruuhka- ja vaaratilanteita, kun yhtäkkiä iso määrä ihmisiä purkautuu kävelytielle. Laitureilta tulevasta tunnelista on aina ollut olematon näkyvyys kaupunkiin päin tultaessa kevyenliikenteenväylälle, myös kaupungista päin tulevan näkyvyys laitureilta tuleviin on yhtä huono.

  Nyt tilanne on vielä vaikeutunut; matkailijan, joka ei tiedä tilanteesta ja on ehkä Lahdessa ensimmäistä kertaa tai luulee vielä tuntevansa reitin monen vuoden jälkeenkin, törmää pahaa aavistamatta kapealle kulkuväylälle, jossa on runsaasti muuta liikennettä. Matkailijan on nyt syytä tietää heti mihin haluaa mennä, sillä tilaa ihmettelylle ahtaissa väylissä ei ole, ja muun liikenteen on oltava erityisen varovaisia ja osattava väistää nyt muiden liikkujien lisäksi myös matkailijoita, heidän matkakasseja ja vastaanottajiaan.

  Ahtaiden ja kapeiden väylien lisäksi liikkumista vaikeuttavat epämääräiset aitojen rakennelmat ja kulkuväylien huonot pohjat. Aitarakennelmat ovat kenottaneet milloin minnekin tai ne ovat lojuneet jo ennestäänkin kapealla kulkuväylällä. Asfaltti on rikottu työmaan edetessä ja tilalle on ajettu pehmeää hiekkaa tai vaihtoehtoisesti muhkuraista soraa. Ennen kuin hiekka painuu kovaksi kulkijoiden alla ja isommat kivet painuvat hiekkaan, niin siinä on mennyt melkoinen tovi ja tällä välin nilkat ovat vaarassa ja kulkijoiden kengät ovat jatkuvasti joko pölyiset tai rapaiset säästä riippuen, lisäksi matkailijoilla on vaikeuksia vetää pyörillä liikkuvia laukkujaan.

  Opasteiden ja ennakkotiedon puuttuminen on tehnyt töihin menosta ja töistä paluusta myös seikkailua. Koskaan ei tiedä mitä kautta tulisi kulkea. Aamulla tosin töihin pääsee vielä seuraamalla omia jälkiään, joilla illalla pääsi kotiin, mutta illalla junalta tullessa ei koskaan tiedä mitä kautta kotiin pääsee. Itse kuljen niin aikaisin aamulla, ettei tilanne ole tosiaan ehtinyt edellisestä illasta muuttua, mutta myötätunnolla olen ajatellut muita myöhäisemmän aamun kulkijoita; aamustakaan ei tiedä mistä kautta pääsee keskustaan tai sitten vastaavasti keskustasta radan toiselle puolelle, Etelä-Lahteen.Lahden ratapihatyömaan ohjeet jalankulkijoille

  Mainitsin, että olen seurannut rakennustyömaata varsin läheltä ja toisinaan se pitää liiankin hyvin paikkaansa; jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat puikkelehtimaan isojen työkoneiden ja kuorma-autojen välistä ja luottamaan siihen, että kuljettaja ehtii katsoa eteensä sekä myös molempiin suuntiin pyörä- ja kävelytiellä ja havaita siellä liikkuvat. Liikenteen ohjaus puuttuu tällaisista tilanteista täysin ja se tuntuu alueella liikkuvasta varsin pelottavalta. Myöskään hatarat laudoista tehdyt katosrakennelmat eivät juurikaan tunnu suojaavan, kun työmaalla ammutaan naulapistoolilla tai siirrellään isoja tukirakennelmia pään yläpuolella. Tämä lisää totisesti seikkailun tuntua, mutta tällaista seikkailua ei työmatkallaan kaipaa, eikä se varsinaisesti ilahduta muulloinkaan liikuttaessa.

  Ymmärrän toki, ettei jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kohtaamista työmaan kanssa voida välttää, mutta varmaan asian olisi voinut hoitaa paremminkin? Kunnon opasteet, liikenteen ohjaus ja kunnon kulkuväylät kevyelle liikenteelle ja niihin kunnon kattorakennelmat olisivat auttaneet asiaa. Väylän runsas käyttö; pyöräilijät ja jalankulkijat olisi pitänyt huomioida paremmin, kuten myös matkailijat. Liikkumiseen olisi pitänyt varata riittävästi tilaa ja kunnolliset opasteet.

  Lähiseudun asukkaita olisi voinut informoida paremmin; työn kulusta sekä mahdollisista häiriöistä, mutta myös työmaan vaikutuksesta liikkumiseen olisi pitänyt tiedottaa. Nyt on tukittu tavanomaisia kävelyreittejä kuten myös ajoväyliä; kaduista, joilta on ennen ollut yhteys Radansivunkatuun, ovatkin yhtäkkiä muuttuneet umpikaduiksi, kevyen liikenteen väylä on katkaistu ja kevyen liikenteen kulkijat on ohjattu joko ajoväylälle ja huonokuntoisille kiertoteille ja kuitenkaan lähiseudun asukkaille ei näistä muutoksista ole tullut mitään tietoa.

  Odotan innokkaana tulevaa oikorataa ja uudistettua asemanseutua, mutta olisin toivonut, että muutostyöt olisivat hoituneet helpommin sekä lähiseudun asukkaat ja junalla matkustavat huomioiden. Mahdollisissa tulevissa asemanseudun muutoksissa toivon, että nämäkin seikat otetaan huomioon.

Lahdessa 9.5.2005
Mari Peltonen, vakimatkustaja,
Oiko Ry:n hallituksen jäsen

Oikoradan urakoijan, Ratahallintokeskuksen vastaus

Haluamme Ratahallintokeskuksen puolesta vastata seuraavaa:

- Kohde on liikenteellisesti ahdas ja hankala ja kaikille on selvää, että työ tulee aiheuttamaan liikkumiselle alueella vaikeuksia.

- Se, ettei työmaasta olisi informoitu pitää paikkansa vain osittain, työstä on uutisoitu Lahden seudun lehdissä aina alueTV-uutisia myöten.

- Liikenneongelmien suurin syy on Vesijärvenkadun tasauksen alennus, työn kustantaa Lahden kaupunki, ja rakennuttaa Ratahallintokeskus samalla, kun tehdään uusia laiturien järjestelyjä. Kadun tasauksen alennuksella mahdollistetaan myös korkeiden linja-autojen kulku alikulkusillan ali, entinen alikulkukorkeus oli rajoitettu.
Kadun tasauksen alennusta ei ole järkevää tehdä sulkematta työn ajaksi toista kaistaparia.

- Liikenteen ohjauksesta vastaavat tietysti urakoitsijat, ja työ on alihankintana tilattu Lahden kaupungin aluepalveluyksiköltä.

- Kevyen liikenteen yhteydet pidetään niin pitkään kuin mahdollista siinä, missä ne ovat aina olleetkin, tosin kevyen liikenteen alikulusta on laituriyhteyksien eteläpää jouduttu sulkemaan, mutta laitureille kuitenkin pääsee kohtuullisen hyvin tälläkin hetkellä.


- Mitä tulee suojakatoksiin ja rakenteisiin, ne täyttävät kyllä niille asetetut vaatimukset.

- Yksi parannus olisi, jos kaupunki kieltäisi liikennemerkein polkupyöräilyn ainoassa kapeassa alikulkuaukossa, näin paranisi myös jalankulkijoiden turvallisuus sillan alla, kun he purkautuvat junasta alikulkuun.

- Olemme työmaaorganisaation sisällä keskustelleet kevyen liikenteen yhteyksien parantamisesta, mutta raideliikenteen hoitajienkin kanta on, ettei liian pysyviä reitityksiä tehdä, vaan ihmiset kuuntelisivat kuulutuksia, koska junien lähtöraiteet saattavat muuttua päivittäin ja jopa päivän aikana. Tämä johtuu siitä, että koko urakan päätarkoitus on tehdä Lahden ratapihan vaihteisto- ja raiteiston muutokset ennen oikoradan käyttöön ottoa. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennöinti muuttuu tiuhaan ratapihalla siihen asti, kun uudet laiturit saadaan käyttöön.

- Lahden asemapäällikkö Hakala on myös yrittänyt parhaansa matkustajien ohjaamiseksi oikeille laitureille. Pyrimme yhdessä parantamaan informaatiota, jotta kulkureitit eivät olisi liian vaikeita.

Lahden ratapihan muutostöiden aikataulu päivitettynä 10.6.2005

- Olemme tietysti huolissamme matkustajien turvallisuudesta työn aikana, ja koska työn aikana joudumme rakentamaan väliaikaisia laitureita, ja rakentamaan niille kulkuyhteydet. Tavoite on hoitaa asiat siten, ettei liikennöityjä raiteita tarvitsisi tarpeettomasti ylittää.

- Toivomme matkustajilta malttia ja ymmärrystä rakentamiselle, yritämme parantaa toimintaa. Yksi keino on, että matkustajat tulevat asemalla pari minuuttia nykyistä aikaisemmin. - Kunhan saamme työt valmiiksi, on Lahdessa nykyaikaisempi asema katoksineen, samalla valmistuu alikulun itäreunaan uusi kevyen liikenteen alikulku, josta tulee myös hissi- ja porrasyhteydet laitureille, eli lopputulos on matkustajien määrätkin huomioituna kohtuullisen hyvä.

Kaiken pitäisi olla valmista 3.9.2006, jolloin oikoradan liikenne käynnistyy. Lisäksi tulee muistaa, että RHK:n päätyö on ratapihan kuntoon saanti, niiden töiden kustannusarvio on 21 Milj. EUR, sillan allakin tehtävien urakoiden arvo on melkoinen, n. 7 milj. EUR. Kysymys on siis missä mittakaavassa tahansa erittäin iso työ.


Terveisin Juha Kansonen
projektipäällikkö
Ratahallintokeskus

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]