Lahti - Helsinki oikorata voisi olla menestys !


[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]



   Koska on käyty vilkasta keskustelua oikoradan Pendolinojen Tikkurilan pysähdyksen puolesta ja vastaan, Oiko ry esittää eräitä faktoja VR Osakeyhtiön korkeimman johdon harkittavaksi:

   A) Ensinnäkin oikoradan myötä VR Oy:llä on "miljoonan euron" mahdollisuus saada valtava matkustajamäärien kasvu pelaamalla pelinsä oikein. On erittäin tärkeätä, että juuri VR Oy saa suurimman hyödyn valtion Ratahallintokeskuksen tekemän yli 300 miljoonan euron investoinnista. Mikäli VR Oy nyt maksimoi markkinointinsa, voimme välttyä jatkossa monelta marinalta ja tukiaisten ruinaamiselta.

Nimittäin tutkimusten mukaan Päijät-Hämeestä pendelöi lähes päivittäin (ovatko tässä myös jonkun kerran kuussa matkustavat liikemiehet ja virkamiehet?) noin 3500 henkeä Pääkaupunkiseudulle. Näistä arviolta 350 kulkee bussilla ja toinen 350 junalla. Jäljelle jää peräti 2800 ellei enemmänkin, jotka kulkevat henkilöautolla ja kimppakyydillä!

Mikäli noista 2800 pendelöijästä saataisiin puolet siirtymään julkiseen liikenteeseen busseihin ja juniin, tietäisi se esimerkiksi junaliikenteen 5-kertaistumista! Millä muulla reitillä voi VR Oy saada vastaavia kasvulukuja?

   B) Edellytyksenä pendelöijien siirtymiseksi juniin on erittäin selkeä muutos hinnoissa sekä matka-ajoissa. Pienet portaittaiset muutokset eivät saa autoilijoita kääntämään rattiaan Lahden rautatieasemalle. Vuosia on jo luvattu Pendolinoille matka-ajaksi 44 minuuttia Lahdesta Helsinkiin ja päinvastoin. Vuosia on myös luvattu Lahden päässä hyviä yhteyksiä rautatieasemalle sekä hyvät parkkipaikat. Vuosia on puhuttu Lahden matkakeskuksesta. On myös muistutettu, että matka lyhenee 130 kilometristä 104 kilometriin ja lippujen hinnat tulevat putoamaan.



Luuletteko etteivät autoilijat ja nykyiset pendelöijät seuraa kehitystä ja muista kaikkia kaavailuja sekä lupauksia? Lupaukset ja suunnitelmat on pidettävä ja mieluummin petrattava kuin petettävä.

   C) Rautateiden peruskalusto kaukoliikenteessä on jo nyt ja tulee olemaan IC-junat kaksikerrosvaunuineen. IC:n uusissa vaunuissa on alakerta laitureiden tasolla ja kulku on 83 senttisistä ovista nopeata ja helppoa myös matkalaukkujen kanssa. IC-junien veturit ovat tehokkaita SR2 vetureita, jotka pystyvät kiihdyttämään matkanopeuteen nopeasti.

IC-junat soveltuvat parhaiten Tikkurilan pysähdyksiin ja muillekin väliasemille. Kaksikerrosvaunut ovat hieno tekninen järjestelmä, joka palvelee monenlaisia matkustajia lapsiperheistä liikematkailijoihin, pendelöijiin sekä liikuntaesteisiin. IC-junat tulevat jatkossakin kattamaan 3/4 kaukoliikenteestä.


Pendolino


   D) Pendolinot, joihin VR Osakeyhtiö investoi lähes 200 miljoonaa euroa ovat suurten kaupunkien välille suunniteltuja nopeita junia,  jotka voivat käyttää vanhempia mutkaisia rataosuuksia kallistuksensa ansiosta IC-junia 30 prosenttia suuremmilla nopeuksilla.


Pendolinoilla voidaan Helsinki - Lahti oikoradalla ajaa 220 km/h ja niillä pystytään tulevaisuudessa ilmeisesti alittamaan 40 minuutin matka-aika. Pendolinot on juuri se kalusto, joka on houkutellut mm. tamperelaiset nopeaan junakyytiin ja vaatimaan työmatkoihinsa tunnin välein pendelöiviä nopeita junia.

Pendolinolla on IC-junia hitaampi kiihtyvyys ja näinollen se ei sovellu tiheisiin pysähtymisiin, koska jokainen pysähtyminen vie 5-15 minuuttia matka-aikaa. Ruuhka-aikoina ja matkalaukkujen kanssa kulkeville pysähdykset vievät vielä enemmän aikaa. Pendolinon ovet ovat nimittäin vain 78 senttiä leveät ja niissä on kolme porrasta kuten vanhemmissa IC-vaunuissa. Pendolinot eivät sovellu lentokenttäliikenteeseen. Lentokenttäjunat maailmalla ovat nimenomaan matalalattiaisia ja varustetut leveillä ovilla sekä riittävillä matkatavaratiloilla. Lienee epätaloudellista ajaa nopeilla Pendolinoilla kauas maakuntiin, joissa ratojen kunto ei salli suuremman nopeuden käyttöä. Parhaiten Pendolinot kuoletetaan Etelä-Suomen suurten kaupunkien (Tampere, Turku, Lahti, Kouvola) pendelöintiliikenteessä.

   E) Uudet matalalattiaiset SM4 taajamajunat soveltuvat väljyytensä ja mukavuutensa puolesta hyvin myös lentokenttäliikenteeseen, koska niihin on helppo nousta ja poistua.

   F) Yhteenvetona korostamme vielä sitä, että ratkaisevaa on saada VR Oy:n investoinnit parhaaseen mahdolliseen käyttöön ja houkutella juniin uusia maksavia matkustajia. Junaliikenteen subventointi on vanhan sananlaskunkin mukaan kannettua vettä kaivossa. Suomessa on myös valmistauduttava junaliikenteen vapauttamiseen kilpailulle ja suosittelemme VR Oy:lle pelimerkkien pelaamista nyt oikein.

Lahdessa 9.6.2005
Oiko ry Kai Vehmersalo ja Raimo Salovuori

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]