Häme logo


Pääjohtaja Henri Kuitunen, VR Osakeyhtiö

Allekirjoittaneet Kanta-Hämeen maakunnan edustajat esitämme vakavan vetoomuksen VR Osakeyhtiölle, että henkilöliikenteen aikatauluissa kaikkien Pendolino-vuorojen pysähtyminen Hämeenlinnassa säilytetään nykyisten periaatteiden mukaisena myös ensi syksynä voimaan astuvissa uusissa aikatauluissa.


VR:n henkilöliikenteen suunnitelma aikataulumuutoksista, jossa  Hämeenlinna poistuu Pendolinojen pysähdysasemana tuottaa maakunnan asukkaille, yrityksille ja julkisille toimipaikoille huomattavia haitallisia vaikutuksia. Kaavailtu uusi aikataulu  heikentäisi alueen saavutettavuutta ja suhteellista asemaa merkittävästi pääkaupunkiseudulta ja muualta Suomesta kaukojunavuorojen määrän  pudotessa kolmasosalla ja matka-ajan pidentyessä.

Aikataulumuutos aiheuttaisi epätasapainoa Helsingin laajemmalla metropolialueella ja Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -kehityskäytävällä. Metropolialueella itäsuuntaan, Lahden matka-aika lyhenisi huomattavasti, mikä on tärkeää, mutta samalla  olisi tasapainoisen aluekehityksen kannalta erittäin haitallista metropolialueen pohjoissuunnan, Hämeenlinnan matka-aikojen pidentyminen ja  vuorotiheyden merkittävä väheneminen.

Tämä kaikki tapahtuisi vaiheessa, jossa Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhyke on valtakunnan merkittävämpänä kehityskäytävänä erittäin voimakkaassa kasvussa.  HHT-vyöhykkeellä Kanta-Hämeen ja Hämeenlinnan kaupunkiseudun asuntotuotanto ja työpaikkojen ja yritysten määrä  kasvaa erittäin kovaa vauhtia ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan voimakkaana. Hämeenlinnan mahdollisimman nopea saavutettavuus on elintärkeää niin pääkaupunkiseudulle pendelöiville, ainakin 1500  asukkaalle kuin yrityselämälle ja koko julkiselle hallinnolle mm. lääninhallinnolle ja puolustusvoimille.


Aikataulusuunnitelma on aluevaikutuksiltaan erittäin merkittävästi ristiriidassa Kanta-Hämeen maakunnan tuoreiden kehittämisstrategioiden,  Häme 2030 maakuntasuunnitelman ja Kanta-Hämeen maakuntakaavan, kanssa.  Näissä ennakoidaan voimakkaan kasvun, rakentamisen ja nettomuuton jatkuvan pitkään pääradan ja kolmosmoottoritien vaikutusalueella Kanta-Hämeessä.


Etelä-Suomen maakuntaliittojen yhteisen Etelä-Suomen aluerakenne 2030 -suunnitelman liikenteen ja asumisen visiossa korostetaan laajemman metropolialueen tasapainoista kehittämistä ja HHT-kehitysvyöhykkeen asemaa
pääkaupunkiseudun kasvupaineiden hallinnassa.

Valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa painotetaan Helsingin seudun erityiskysymyksinä raideliikenteen vyöhykkeiden kaupunki- ja taajamaverkostojen hyödyntämistä kasvusuuntia valittaessa.

Kaikki nämä tavoitteet painottavat erityisesti raideliikenteen käytön lisäämistä kilpailukyvyn, tasapainoisen kasvun, taloudellisen yhdyskuntarakenteen ja kestävän kehityksen turvaamiseksi. Nyt julkistettu henkilöliikenteen aikataulusuunnitelma on HHT-vyöhykkeellä, Kanta-Hämeessä, näiden tavoitteiden kanssa vahvasti ristiriidassa.

Raideliikenteen kehittämisessä Kanta-Hämeessä tehdään laajaa yhteistyötä eri osapuolten kesken. Aluekehittämislain mukaisen ohjelmasopimuksen, 8. 12. 2003 on allekirjoittanut kaksitoista osapuolta: VR Osakeyhtiö, ratahallintokeskus, Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto ja alueen kahdeksan raideliikennekuntaa. Siinä on sovittu koordinaation edistämisestä yhteisesti sovittujen tavoitteiden toteuttamisessa ja hankkeissa sekä Kanta-Hämeen maakunnan kehittämisasiakirjoissa asetettujen tavoitteiden edistämisessä. 

Katsomme, että Kanta-Hämeen tuoreet kehittämisstrategiat, Etelä-Suomen aluerakenne 2030 -suunnitelma  ja valtakunnalliset alueidenkäytön ja kehittämisen tavoitteet edellyttävät ohjelmasopimuksen hengen mukaisesti, VR Osakeyhtiötä tarkistamaan aikataulusuunnitelmansa esityksemme mukaisesti. 

Hämeenlinnassa 27. 12. 2005

Hämeen liitto                                   Hämeenlinnan kaupunki

Hämeen ammattikorkeakoulu          Hämeen kauppakamari

Hämeen yrittäjät ry.                         Pro Rautatie yhdistys

Hämeen kansanedustajatPaluu Oiko ry:n sivustoille  [Etusivu]  [Oiko ry esite]  [Artikkelit]  [Kuvastot]  [Linkit]

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 03.01.2005