Hufvudstadsbladet 05.01.2006


[Etusivu/Framsidan]    [Artikkelit]    [Kuvastot/Gallerier]    [Linkit]

Avgångarna är för få på tvärbanan

Tommy Pohjola

Tvärbanan mellan Lahtis och Kervo hotar bli ett fiasko innan trafiken kommit igång. Pengarna räcker till ett tåg per rusningstimme.

Den omtalade tvärbanan har kostat staten 330 miljoner euro att bygga. Tanken är att allt fler pendlare längs banan tar tåget i stället för bilen när de åker till arbetsplatsen i huvudstadsregionen.

För att det här ska bli verklighet borde tåg gå tätt särskilt på morgnarna och i eftermiddagsrusningen. Men det gör de inte.

Under inkörningsperioden, som är två år, kör tågen under rusningstid med en timmes mellanrum. Däremellan blir det ett lokaltåg varannan timme förutom på veckosluten då tågen är ännu färre. Det här framgår av en rapport som offentliggjordes i går.

 - Min hälsning till alla som bor längs tågbanan är att utnyttja lokaltågen. Ett stort antal passagerare är ett starkt skäl att öka trafik, säger trafik- och kommunikationsminister Susanna Huovinen. Hon fortsätter:

 - Ekvationen är svår. Folk åker kollektivt bara om servicen är bra.

Basservice, inget mer

Arbetsgruppen som granskat närtågstrafiken ställdes från början inför en i princip omöjlig uppgift. Den skulle visa på sätt att sköta trafiken effektivare utan att öka utgifterna.

I praktiken får trafiken på tvärbanan runt 3 miljoner euro 2007. Det föreslagna tilläggsanslaget är nog för nämnda basservice med ett tåg per rusningstimme.

Hufvudstadsbladet

 - Sedan är det upp till kommunerna längs banan om de vill ha fler tåg, säger utredningsman Juhani Tervala vid trafik- och kommunikationsministeriet.

I praktiken skulle kommunen subventionera kommuninvånarnas biljetter med kännbara summor årligen. Det blir möjligt om persontrafiklagen uppdateras 2007 men i exempelvis Mäntsälä blir det ett nej redan nu.

 - Vi kan omöjligt ta fram flera hundratusen euro för det här ändamålet, säger kommundirektör Esko Kairesalo.

Han hoppades att de nya närtågen skulle ha stannat i Mäntsälä 20 gånger per dag: 2 gånger per rusningstimme och en gång i timmen under resten av dagen. Nu blir det betydligt färre stopp.

 - Den takten får inte fler pendlare att ta tåget.

Tåget går till Karis

Under fjolårets debatt om framtidens kollektivtrafik var nedläggandet av den så kallade kustbanan ett alternativ. Det har slopats och Karisborna kan pusta ut.

 - Men om vi vill att staten i snabb takt skjuter in ytterligare pengar i utvecklandet av tvärbanan betyder det tågen slutar rulla till Karis eller att avgångarna på stambanan blir färre, säger Juhani Tervala.

På VR säger chefen för persontrafiken Antti Jaatinen att bolaget investerat 700 miljoner euro på nya tåg under 2000-talet.

 - Vi kan öka och ökar trafiken enligt beställarens, det vill säga statens, önskemål och plånbok.

Trots nedläggningar i bland annat Kajanaland har VR 5 procent fler avgångar i år jämfört med i fjol. Bolaget är inte piggt på tanken att privatisera lokaltågen, enligt svensk eller brittisk modell.

 - Visa först en fungerande modell för hur det ska skötas, säger Jaatinen. Han påminner att VR hela tiden har tuff konkurrens.

 - 84 procent av alla resor i Finland görs med personbil. Vår andel är 5 procent. Det gäller alltså att göra bra ifrån sig i alla lägen.

http://www.oiko.phnet.fi.
Lähijunat helsingin asemalla

Ekvationen. Kommunerna längs den nya järnvägen mellan Kervo och Lahtis är inte särskilt pigga på att betala för nya avgångar, vilket staten hoppas att de gör. Täta avgångar är ändå ett måste om man vill öka intresset för kollektivtrafik. Trafik- och kommunikationsministeriet är i ett svårt läge.
Bild: LEHTIKUVA / MARJA VÄÄNÄNEN
[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]