Pendelöintiä rautatiellä

Raimo Salovuori,  29.9.2006


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Pendelöintiä rautatiellä


   Vuosikausia on Lahdesta kuljettu raiteilla, niin itään kuin länteen, etelään kuin pohjoiseen. Käytetyin ilmansuunta kuitenkin lienee etelä, jonne nykyaikana yhä useampi tekee päivittäin työmatkojaan. Kaupungin vetovoima asuinalueena on jatkuvasti kasvava ja hyvät liikenneyhteydet muualle ovat yksi tärkeimmistä kriteereistä alueelle muuttaneille. Työpaikka sijaitsee monesti pääkaupungin metropolialueella mutta asumisen laatu Lahdessa painaa vaakakupissa enemmän kuin etelän ruuhka-alue asuinpaikan valinnassa.

  Rautatien osuus työmatkailussa jatkaa merkittävänä vaihtoehtona ja sillä on vielä mahdollisuus kasvaa. Mikä sitten saa työssäkävijät istumaan junassa päivittäin, jotkut jopa monta tuntia? Olisihan vaihtoehtoina linja-auton, oman auton tai kimppakyydin käyttö. Mikä viehätys raiteilla matkustamiseen on? "Ken suoniinsa on saanut raiteen kuumeen polttavan, sen mieli sinne joka aamu palaa" - onko raideliikenteellä noinkin suuri vetovoima, no ehkei sentään. Kuitenkin junassa matkaamisella on monta hyvää tekijää. Kyyti on kohtuullisen tasaista ja tilat ovat suht’ väljät. Vaunussa pääsee mukavasti jaloittelemaan ja pitkän matkan kaukoliikennejunissa voi käydä vaikka aamukahvilla. Työskentely- tai lepomahdollisuudet matkan aikana ovat verrattomasti eri luokkaa kuin kumipyörillä kuljettaessa. Eikä vähiten merkittävää ole raideliikenteen turvallisuus. Vaikkakin varhainen aamu tyhjällä maantiellä kun kevät herää henkiin, saattaa olla vastakohdaltaan toisenlainen, jopa miellyttävä kokemus.

 Millaisia ihmisiä junilla liikkuu ja miten siellä kanssakäyminen sujuu? Junamatkailijat muodostavat moninaisen kirjon kaupungin ja lähiseudun asukkaista. Vaunuista löydät kansalaisia kansanedustajista konttoristeihin, johtajista IT-osaajiin ja professoreista opiskelijoihin. Etenkin aamujunissa tekee huomion, että ihmiset tuntevat toisiaan ja vaihtavat ajatuksia aiheesta jos toisestakin. Tutut kasvot junaa odotellessa ja vaunuihin siirryttäessä antaa jopa tietynlaisen turvallisuuden tunteen ja etenkin hyvän mielen. Kun ottaa huomioon, että useimmat joutuvat heräämään aamulla hyvinkin varhaiseen aikaan, on saman kohtalon valinneiden kesken huomattavasti miellyttävämpi alkaa päivänsä. Lisäksi on tuo sama yhteinen tekijä joka yhdistää tunteet - liikeneoperaattori, jonka toimia seurataan tarkalla silmällä. Tämä yhdistävä tekijä on luonut pendelöijäjoukossa myös tarpeen toimia yhdessä. Kun kulkee vakinaisesti samaa reittiä saman yrityksen asiakkaana ja lisäksi mukana on suuri joukko kanssaveljiä sekä sisaria, haluaa myös vaikuttaa kuljetusyrityksen toimintaan. Yhdessä toimiminen ja asiakkaan äänen esille tuominen luo uutta kulttuuria myös raiteille.

Kun joukko vakimatkaajia ja työmatkapendelöijiä aloitti pienimuotoisesti yhteydenpidon, ei monikaan vielä arvannut sen johtavan järjestäytyneenpään toimintaan. Aluksihan vain lähetettiin tietoja toisilleen liikenneoperaattorin ja rautatieaseman toiminnasta. Sitten alettiin juhlia uuden oikoradan rakentamista, tulisihan se lyhentämään matka-aikaa merkittävästi. 

Viimein pidettiin jopa yhteisiä pikkujouluja. Käytyjen keskustelujen jälkeen, osa jo muutenkin järjestötoiminnasta jotain tietäviä, esitti virallisen yhdistyksen perustamista. Tämä toteutui toukokuussa 2004 ja niin matkustajien asioita puoltava Oiko ry sai alkunsa. Erilaisia matkustajien yhteisporukoita on aika ajoin syntynyt eri puolille maata, mutta tällainen virallinen järjestäytyminen lienee harvinaisempaa. Yhteydenpito VR Oy:n suuntaan on jatkuvaa, tosin käytännön toimiin vaikuttaminen vaatii vieläkin enemmän ja useamman tahon yhteistyötä.

  Työmatkailu raiteilla nykyajan kalustolla ja yhä nopeutuvilla yhteyksillä on merkittävä vaihtoehto. Millä lailla tätä ylivertaista tuotetta jatkossa kehitetään ja miten se otetaan vastaan jää edelleen nähtäväksi. Pendelöinti on nykysuomessakin jo eräänlainen tapa elää. Raiteilla tehtävästä työmatkasta voi ottaa paljon irti ja käyttää itseään joko tehokkaammin tai levollisemmin. Lyhenevä matka-aika lisää vapautta yksilökeskeisille valinnoille. Se tuo tuo tullessaan myös helpotusta yhteiskuntaan ja ympäristöön ekologisesti ja ekonomisesti.Kaikki muuttuu ja kehittyy, niin myös junat, raiteet ja matkustajat. Oikorata osaltaan on muutoksen ilmentymä. Raiteilla liikkuvat asiakkaat ovat jo nyt todistaneet omalta osaltaan muutoksen. Siis pendelöidään ja junaillaan, Lahdesta ja Lahteen jatkossakin.

Raimo Salovuori, Oiko ry:n sihteeri


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Tämä on julkaistu Lahden kulttuurivuosi -sivuilla 29.9.2006