Etelä-Suomen Sanomat 3.12.2006


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

VR-yhtymä haluaa Lahden tavararatapihan uuteen käyttöön

Etelä-Suomen Sanomat,  Kotimaa, Sirpa Ratia 3.12.2006

  VR-yhtymä haluaa muuttaa radan ja Mannerheiminkadun välisen alueen Mytäjäisissä asumiseen ja toimitiloiksi.

  Yhtiö on jättänyt Lahden kaupungille esityksen rautatieaseman länsipuolella olevan alueen asemakaavan muuttamiseksi.

  Vajaan viiden hehtaarin alue olisi yhtiön esityksen mukaan kaavoitettavissa rautatietoimintojen loppuessa keskustaa palvelevaan käyttöön eli asumiseen ja toimitiloiksi.

  - Aluetta on katseltu kaavoittajan kanssa alustavasti ja luonnoksia tehty. Rakennusoikeuksista on ennenaikaista sanoa mitään. Alue on laaja, joten sille tavoitellaan useita kymmeniä tuhansia neliötä, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Markku Iivanainen VR-yhtymästä.

  Toimitilarakentaminen voisi Iivanaisen mielestä sijoittua alueen kapeimpaan osaan aseman jatkoksi ja asuminen leveämpään osaan.

  Pistoraiteita on alueella vielä käytössä. Tavararatapihan toiminnot on tarkoitus siirtää Sopenkorpeen. Aikataulu on avoin ja asia kiinni Ratahallintokeskuksen rahoitusmahdollisuuksista.


  - Koetamme katsoa yhdessä järkeviä ratkaisuja. Asiasta vallitsee yhteisymmärrys. Avoinna on, mihin ajankohtaan se saadaan sopimaan.

  Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen -Jussilaisen mukaan alue on merkitty Lahden yleiskaavassa palvelujen ja työpaikkojen alueeksi.

  Asuminen on putkahdellut vaihtoehtona julkisuuteen myös rautatieaseman toisella puolen olevan HTC:n kohdalla. Toimistotaloista on valmiina vasta yksi.

  - Tiedämme heidän selvittelevän asiaa, mutta virallista esitystä ei ole tullut eikä virallista neuvottelua ole pidetty.

Selvityksiä tarvitaan

Karvinen-Jussilainen muistuttaa, että HTC:n alue on VR:n aluetta kapeampi.

Lahden Mytäjäisten tavararatapiha

Etelä-Suomen Sanomat Netlari

   - Tässä olisi leveämmin maapinta-alaa. Tämä lähtee ensin selvittelyyn. Pidämme todennäköisesti ensin viranomaisten neuvottelun, Karvinen-Jussilamen aprikoi. Kaava-aluekin määräytyy tehtävien selvitysten perusteella.

  - Viranomaisneuvottelussa katsotaan mitä selvityksiä edellytetään ja miten käyttötarkoitusta lähdetään haarukoimaan.

  Kaavoituksen käynnistämiseksi joudutaan kuulemaan Ratahallinto- keskusta, tiehallintoa ja ympäristöviranomaisia tärinän liikenteen melun ja saastuneiden maiden takia.

- Mannerheiminkatu on valtatie ja Mytäjäisissä on eritasovaraus. Emme pääse niistä eroon. Kaikki rakentuu sen varaan, että Launeen kehätie toteutuu, mutta kukaan ei tiedä minä vuonna. Lähdemme siksi liikkeelle olemassa olevista varauksista.

  Radanvarren maankäyttöä hahmoteltiin Lahdessa nelisen vuotta sitten valmistuneessa kaavarungossa. Tavararatapihalle esitettiin tuolloin palvelu- ja liiketiloja sekä asumista.

   Kaksikerroksista liikerakentamista esitettiin silloin 5000 kerrosneliön verran lähemmäksi Mytäjäisiä. Asumista tarjottiin radan varteen seitsemänkerroksisiin tornitaloihin 14000-28000 kerrosneliön verran.

Lahden ratapiha-alue
Lahden rautatieasema keskellä ylhäällä. Nykyinen tavararatapiha on siitä länteen.
Uusi tavararatapiha rakennettaisiin kartan vasempaan reunaan "Sopenkorpi".


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Avainartikkeli on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 3.12.2006.