Raideryhmä


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Rautatien aika - Raideryhmän uusin kirja


  Rautatien aika

• 176 sivua
• Nelivärinen, runsaasti kuvitettu
• Hinta 22 €
• Julkistus 13.3.2007


Rautatien aika ISBN 978-952-92-1777-9

  Suomessa ei ole tarpeettomia ratoja. On vain ratoja, joiden mahdollisuuksia ei haluta käyttää. Niiden varsilla olevat kunnat ja yritykset eivät saa radoista täyttä hyötyä, kun tavara- ja henkilöliikenteen kehitystä tehdään vain pääradoilla. Rautatiepolitiikan keskittyminen vain yhden monopoliyhtiön tarpeiden ympärille tulee kalliiksi myös pääkaupunkiseudun veronmaksajille.

Rautatieliikenteellä olisi Suomessa selvästi nykyistä suuremmat mahdollisuudet, jos ne haluttaisiin käyttää. Tavara kulkisi turvallisemmin kiskoilla, ja junalla voitaisiin hoitaa kannattavaa paikallisliikennettä, kuten muualla Euroopassa tehdään. Mutta Suomi on jälkijunassa.

Rautatien aika on terävä faktapaketti aiheesta, josta päättäjillä on liian vähän oikeaa tietoa. Samalla teos on tiukka puheenvuoro vanhoihin asenteisiin jämähtäneeseen rautatiekeskusteluun.

Raideryhmän uusi kirja on vastustamattoman hyvin perusteltu pamfletti Suomen rautatiepolitiikasta, jota ei edes ole.

Rautatie on mahdollisuus

 Rautatie on mahdollisuus ISBN 952-91-8817-X

 Vuoden 2005 talven ajan oli Suomessa tutkittu 958 ratakilometrin lakkauttamista, joukossa kolme läpikulkurataa. Maissa, joissa rataverkko on vapautettu kilpailulle, vastaavantyyppisille rataosille on ilmaantunut uusia operaattoreita ja uutta liikennettä.

VR Oy saa mittavaa julkista tukea sen mukaan kannattamattomaan henkilöjunaliikenteeseen – kaikkeen paikallisliikenteeseen ja suureen osaan tavallisista pikajunista. Vuoden 2005 keväällä oli julkisuudessa esitetty, että merkittävä osa tästä liikenteestä joudutaan lakkauttamaan, koska määrärahoja vähennetään ja VR Oy:n vaatima tuki nousee. Muualla Euroopassa rataverkon vapautus on lisännyt etenkin paikallisliikenteen ja sivuratojen henkilöliikenteen suosiota ja kannattavuutta.

Raideryhmän mielestä vähäliikenteisiksi kutsutut rataosat kuljettavat merkittävän määrän rahtia, ja lopettamisen sijasta radat kannattaa korjata. Ne edistävät omalta osaltaan koko Suomen elinkelpoisuutta.

Pamfletti oli tehty valtakunnallisena ja vapaaehtoisena kansalaistyönä. Painos on myyty loppuun.
 
Raideryhmä

Raideryhmä on raideliikenteen harrastajista ja asiantuntijoista koostuva vapaa kansalaisryhmä. Ryhmä syntyi syksyllä 2004, kun ryhmän alkuperäiset jäsenet ryhtyivät käymään keskustelua Ratahallintokeskuksen julkaisemasta suunnitelmasta lakkauttaa ns. vähäliikenteisiä ratoja. 

Ryhmä osallistui aiheesta järjestettyihin tilaisuuksiin ja päätyi tekemään asiaa käsittelevän pamfletin. Se julkaisitiin keväällä 2005 nimellä Rautatie on mahdollisuus. Tämän kirjan painos on loppunut, mutta maaliskuussa 2007 ilmestyi toinen pamfletti Rautatien aika.

Mikä on Raideryhmä?

Raideryhmä on vapaamuotoinen yhteisö, jolla ei ole erityisiä jäseniä ja jäsenluetteloa tai johtokuntaa puheenjohtajineen, kuten yhdistyksissä. Ryhmä koostuu yksityishenkilöistä, jotka pitävät vapaasti yhteyttä keskenään ilman sääntöjä. Toiset ovat aktiivisia, toiset passiivisia.

Raideryhmäläisiä yhdistää halu edistää raideliikennettä. Ryhmäläiset tukevat esimerkiksi EU:n rautatiepoliittisia linjauksia, joiden olennaisena osana on rautatieliikenteen vapauttaminen monopoleista ja Euroopan kattava yhtenäinen rautatieverkko. Tämä on eri asia kuin rautateiden yksityistäminen, joka ei ole EU:n rautatiepolitiikan osa eikä tavoite. (Englannissa pääministeri John Majorin kaudella tapahtuneesta ja sittemmin peruutetusta rautateiden yksityistämisestä asiaa tässä linkissä.)

Ryhmän käymässä keskustelussa on mukana myös muita henkilöitä. Ryhmän koko ei ole kiinteä, eikä ryhmän jäsenyyttä ole täsmällisesti määritelty.[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Tämä tiedoite on julkaistu Oiko ry:n sivuilla 13.03.2007.