VR:ltä täysin käsittämätön päätös

[Etusivulle]  [Artikkelit]  [Linkit] 


Aamulehti iso logo  Mielipide 31.12.2008


VR on päättänyt nostaa 1.1.2009 lähtien hintojaan keskimäärin 4,8%. Tämä on jälleen VR:ltä täysin käsittämätön päätös. Eikö joukkoliikennettä ja sen ympäristöystävällisyyttä pitänyt suosia? Eikö talouden mennessä alaspäin olisi täydellinen aika ohjata ihmisiä luopumaan oman auton käytöstä?

   Syyskuussa eduskunta julkisti kannanottonsa keväällä käsittelyssä olleeseen valtioneuvoston selontekoon liikennepolitiikan linjoista ja liikenneverkon kehittämis- ja rahoitusohjelmasta vuoteen 2020.

Eduskunnan sivuilta luettuna ympäristövaliokunta toteaa: "Liikennetutkimusten mukaan matkustajan päivittäisiä matkapäätöksiä ohjaavat eniten matkan hinta ja liikenteen sujuvuus. Näihin vaikuttamalla voidaan siis ohjata tehokkaimmin kansalaisten valintoja." Tämä taisi olla kaikille muutenkin selvä, mutta mihin suuntaan VR meitä ohjaa?

VR on tehnyt viimeiset vuodet huipputulosta. Varsinkin lisääntynyt henkilöliikenne on parantanut VR:n tulosta. 2007 liikevoitto oli 87, 1 miljoonaa euroa. Kaikki tämä menee valtiolle, joka omistaa koko osakekannan.


 En kuitenkaan keksi mitään muuta yritystä, joka voisi omilla toimillaan ohjata ihmisiä selkeästi parantamaan ympäristöään. Pitäisikö VR:n edes tehdä voittoa? Voisiko voiton uhrata siihen, että ihmiset pääsisivät halvalla ja ympäristöystävällisesti liikkumaan?

  Vasta VR:n vuosikertomusta ja vastuuraporttia lukiessa tajusin, ettei VR:llä olekaan minkäänlaista ympäristöystävällistä tavoitetta saada ihmisiä käyttämään VR:n palveluja. Arvot ovat: "Turvallisuus, tyytyväinen asiakas, yhdessä menestyminen ja vastuullisuus."

Ympäristö todetaan vastuullisuuden alla lyhyesti: "Tunnemme vastuumme myös ympäristöstä."

Entä vastuuraportti? Sieltä sentään löytyy yksi kohta viidestä, joka kuuluu: "VR ympäristöystävällisenä kuljetusyhtiönä" ja sen alta 12 ympäristölupausta.

Kuitenkaan näistäkään ympäristölupauksista ei löydy vastuuta yhteiskunnan liikenteestä, vaan lupauksia VR:n ympäristöystävällisestä kalustosta, kuten "1. puolittaa junaliikenteen hiilidioksidipäästöt, 2. vähentää junaliikenteen matkustajakohtaista energiankulutusta 20%" (VR vastuuraportti 2007).


VR:n tavoite on siis kuljetella tyytyväisiä asiakkaita vastuullisesti menestykseekkäässä yrityksessä.

Ennätyksellisen osavuosikatsauksen takonut yritys haluaa lisää tulosta.

Hinnankorotuksen perustelut ovat helpot: "energia- ja palkkakustannusten nousu." (VR:n tiedote 22.12.2008). Energian kustannusten nousun kaikki ovat jo nähneet. Palkkakustannusten nousun ymmärtää paremmin, kun vertaa menneiden vuosikertomusten kohtaa johdon palkat ja palkkiot. Vuonna 2002 ne olivat yhteensä 1223 milj. euroa ja vuonna 2007 peräti 2914 milj. euroa. Johdon palkkakustannukset ovat siis nousseet 138%!

Mainittakoon vielä, että johdon kannustinpalkkioiden enimmäismäärä on 60% vuosipalkasta. Mitä itse olisit valmis päättämään, jos sillä saisit bonuksina puolet vuosipalkastasi?

Odottaisi monopolina toimivan valtion täysin omistavan yrityksen näkevän vastuunsa seuraavaa osingonjakoa laajempana. Nyt arvot ja johdon palkkiot ovat kuin pörssiyhtiöllä, jonka tavoite on tehdä tulosta.

Olisiko VR:n aika miettiä, mitkä arvot tekisivät asiakkaista tyytyväisiä tai lukea se ympäristövaliokunnan lausunto.

Tapio Liimatta

Aamulehti 31.12.2008 [Etusivulle]  [Artikkelit]  [Linkit] 

Tämä sivu on tehty 3.1.2009