Liikenneyhtiö vaatii VR:ltä 

korvauksia lähijunien ongelmista!

[Etusivulle]   [Artikkelit]    [Kuvastot]   [Linkit]  


Helsingin Sanomat   13.02.2010

  HSLn mukaan talvi ei ole ylivoimanen este lähiliikenteen hoitamiselle. VR on eri mieltä.

  Helsingin Seudun Liikenne HSL  vaatii VR:ää korvaamaan lähijunaliikenteessä tänä talvena ajamatta jääneet vuorot.

  HSL hankkii VR:ltä lähiliikenteen palveluja vuosittain noin 56 miljoonalla eurolla pääkaupunkiseudun kuntiin.

  Pelkästään tammikuun ajalta VR:lle lähtee noin 150000 euron, lasku sovitun liikenteen puutteista, arvioi HSLn liikennepalveluosaston johtaja Reijo Mäkinen.

  Yhteensä talven ajalta vaadittujen  korvausten määrä kohonnee useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Tavallisesti HSL perii VR:ltä hyvityksenä liikennöintiongelmista muutamia tuhansia euroja kuukausittain. 


 "Emme hyväksy sitä, että talvi olisi ylivoimainen este", Mäkinen toteaa. VR:N on määrä vastata viimeistään maanantaina HSL:n helmikuun alussa tekemään valitukseen talviliikenteen ongelmista.

  HSL vaatii VR:ltä kirjallista selontekoa joulu- ja tammikuun ennätyksellisen huonoon täsmällisyyteen ja luotettavuuteen johtaneista syistä.

  Lisäksi VR:n on kerrottava, miten se aikoo jatkossa turvata lähiliikenteen palvelutason ja
sopimuksen mukaisen operoinnin.

  HSLn mukaan "jatkuva kalustopula ei voi olla sopimuksessa tarkoitettu poikkeuksellisista ja yllättävistä ulkoisista syistä aiheutuva liikavaikeus (force majeure) vaan kuuluu VR-yhtymän vastuulle".

 

VASTINEEN  hiominen  oli VR:ssä perjantaina vielä kesken. Lähiliikennepäällikkö Kari Pekka Rosenholmin mukaan tämän talven ongelmissa on kyse nimenomaan force majeure -tilanteesta.

   "Tämä talvi on kerta kaikkiaan poikkeuksellinen", Rosenholm sanoo.

 HSL halusi valituksellaan viestittää VR:lle, että lähiliikenne on pakko saada luotettavaksi.

  "Joukkoliikennejärjestelmää rakennetaan HSLn strategiassakin niin, että siinä tukeudutaan raskaaseen raideliikenteeseen. Tämä vie pohjan siltä", Mäkinen toteaa.


Irina Vähäsarja, HeSa, 13.02.2010

Helsingin Sanomat


 [Etusivulle]    [Artikkelit]    [Kuvastot]   [Linkit]  

Tämä kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.02.2010