Samat, syyt ja selitykset junien myöhästymiseen


[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]

Kai Vehmersalo, Diplomi-insinööri
Oiko ry


Junamatkustajat ja varsinkin säännöllisesti työmatkansa junalla tekevät ovat helposti ärsyyntyneitä junien myöhästymisistä aiheutuneista haitoista sovittuihin kokouksiin tai pitkäksi venyneisiin paluumatkoihin.

  Useat myöhästymisen syyt ovat ymmärrettäviä, joskin palveluyhtiön tulee aina yrittää korvata aiheuttamansa vahinko, haitta tahi mielipaha. Matkustaja haluaa ainakin ymmärrettävän syyn ja henkilökunnan pahoittelun häiriöstä. Palvelun tarjoaja voisi hyvittää matkustajan mielipahan kahvilipulla tai lahjakortilla.

  Taksiasiakas ymmärtää helposti iltapäiväruuhkan aikana valitun matkan riskit, joita kuljettaja ei voi voittaa varsinkaan lumisateen sattuessa. Mutta rautatieliikenteen olemme oppineet kulkevan hyvin ohjatuilla raiteilla parhaalla kalustolla ja niinpä junaliikenteen myöhästymisiä on vaikeata sulattaa.

  Analyyttisesti ja neutraalisti voidaan katsoa palveluyrityksen toiminnan häiriöitä eräänlaisina takuuvirheinä ja jaotella niitä seuraaviin pääryhmiin:

   Force Majeure -syyt eli, kuten juristit sanovat, esteet joita palvelun tarjoaja ei voi voittaa. Näitä ovat luonnonmullistukset, sota, kapina, liikekannallepano, meteli ja vastaavat. Insinöörit eivät koskaan hyväksy teknisissä sopimuksissaan ”meteliä” koska äänellisesti sitä on kaikkialla, mutta mellakointi on yleensä toisen osapuolen aiheuttamaa.

  Hallinnolliset syyt ovat muun muassa palkkaukset, työsopimukset, lomat, tyytymättömyys työoloihin ja työvuorojen suunnittelu sekä junaliikenteen ohjaus eli sellaisia syitä, joihin palvelun tarjoaja toki voi vaikuttaa, ellei ole säästösyistä vähentänyt työvoimaansa liiaksi. Mikäli työvoima on alimitoitettu, aiheutuu jokaisesta poissaolosta vahinkoa ja dominoilmiö. Mikäli esimiehet eivät osaa johtaa, aiheutuu tästä hankausta.

 Tekniset syyt voidaan jakaa kahteen luokkaan: Kunnossapitosyyt, jotka ovat sellaisia vikoja, joista useimmat eivät ollenkaan esiintyisi, mikäli kalustolla on hyvä ennakkohuoltosuunnitelma, jonka mukaan kuluvat ja kriittiset osat vaihdetaan ennen kuin ne rikkoutuvat. Näin toimivat paperitehtaat, terästehtaat sekä elektroniikkateollisuus tuotantovälineidensä kanssa. Vientiteollisuutemme olisi aikaa sitten konkurssissa, elleivät tuotantokoneet olisi jatkuvan seurannan alaisia.

  Toimittajatekniset syyt ovat kaluston avainosien rikkoutumiset, jotka tapahtuvat yleensä odottamatta. Näihin voidaan vaikuttaa valitsemalla kaluston komponentit oikein eikä ainakaan halvimman tarjouksen perusteella.

  Tunnettua on, että VR on valinnut avainosia kuljetuskalustoonsa vaatimustensa ja omien standardiensa mukaisesti. Tällaisia ovat muun muassa kytkimet, ovet, telit, sähkölaitteet, kuulutuslaitteet ja kulunvalvontalaitteet, joista useat ovat juuri niitä, joista on aiheutunut tuntuvaa sekä ärsyttävää harmia matkustajille.

  Vielä on mainittava Käyttövirhe sellaisena teknisenä syynä, joka johtuu huoltohenkilöstöstä, kuljettajasta tai muusta käyttäjästä. Kansanomaisemmin tätä kutsutaan mokaksi eikä se selittelyjä kaipaa.

  Vauriot ovat sellaisia odottamattomia teknisiä tai käytön tapahtumia, joita ei voi välttää normaalissa käytössä.  Vauriot voivat aiheutua kiskon katkeamisesta, vaihteella suistumisesta, hirvikolarista, jäiden tai kivien iskemistä tai ilkivallasta.

  Inhimilliset syyt ovat sellaisia syitä, joihin törmätään aina kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Ensinnäkin eri veturinkuljettajat lähtevät ja ajavat hiukan eri rytmillä, mutta tällä ei pitäisi tai saisi olla suurta vaikutusta aikatauluihin. Myös kuljettajat pysähtyvät aivan eri kohdalle asemalaitureita, joka on käsittämätöntä matkustajien mielestä, koska aina pitää laiturilla juosta eteenpäin tai taaksepäin vaunujen pysähtymisen mukaan. Pysähtymispaikalla on jo olennainen merkitys aikatauluihin, koska pitkän junan matkustajat joutuvat kiirehtimään oikealle vaunulleen. Sopii ihmetellä kuinka tämä on Suomessa niin vaikeata, kun Japanissa Shinkansen-junat ovat jo 1960 lähtien kuulemma osanneet pysähtyä 30 sentin tarkkuudella.

  Inhimillisiä syitä ja niistä seuraavia aikatauluviiveitä on lukuisia ja niistä voidaan vielä mainita kuljettajan aikataulukömmähdykset sekä ajaminen osittain asemalaitureiden ohi, junansuorittajien päätökset myöhästymistilanteessa ryhmittää uudelleen junia siten, että matkustajat huomaavat paikallisjunan menevän heidän pikajunansa edelle ja niin edelleen.


Luettelo junien myöhästymiseen vaikuttavista asioista

Junien kulkuun vaikuttavia tapahtumia, "hyviä" syitä ja selityksiä voidaan tarjota tilanteeseen, jossa palveluntarjoajan asiakaspalvelun loogisen negligoinnin potentiaalinen konsekvenssi  on negatiivinen, seuraavasti:
 • muu liikenne - huono veruke
 • jarruviat - yleinen syy, hyväkin
 • automaattikytkinongelma
 • ovi ei sulkeudu kunnolla
 • ovet eivät aukea - matkustajat eivät pääse poistumaan
 • oviviat - ovi pudonnut Karjaalla
 • kulunvalvontahäiriöt
 • kalustopuute - Ilmalan varikon henkilöstöpula toistuvasti
 • kuljettajan erilainen ajorytmi
 • tietokonevika - elinkaari huomioimatta - vaihto halpaa!
 • mekaaniset ja sähköiset viat - ennakkohuolto tekemättä
 • henkilöstöpula - kuljettaja tai konduktööri puuttuu
 • henkilöstösyyt - sairastumiset, poissaolot, lakkoilu
 • pakkanen - laitteet jäätyvät
 • sään lauhtuminen - kostuminen
 • helle - ylikuumeneminen
 • kaatosade - laitteet kastuvat
 • lumipenkkaan juuttuminen - missä aurauskalusto?
 • lumisade - vaihteita ei puhdisteta - tuo henkilöstö aina liian vähissä
 • lumen ja jään aiheuttamat viat ja häiriöt
 • puu kaatunut radalle tai ajolangan päälle - nopean toiminnan joukot?
 • raiteilta suistuminen - vaarallistakin
 • ajolangan katkeaminen - ei ole  säännöllisesti tarkastettu
 • virroittimen särkyminen
 • ratapenkkavaurio - huono radan rakentaminen kostautuu
 • kiskon katkeaminen - vaarallistakin
 • ikkunan särkyminen - vaarallistakin
 • tasoristeysonnettomuus
 • haitanteko - kivet, lumipallot, esteet yms. - vaarallistakin
 • henkilövahingot – junan alle jääminen/jättäytyminen
 • hirvikolari tai muu iso eläin jäänyt junan alle
 • matkustajan poistaminen kesken matkan - häiriköt
 • matkustaja hypännyt/pudonnut junasta - ei nykyisin mahdollista
 • matkustajamäärät hidastuttavat
 • odotetaan matkustajia  -  palvelua
 • junien pysähtymispaikka missä sattuu - merkinnät laitureille
 • kireät aikataulut ja maksimi nopeudet - aikatauluja ei saa kiinni
 • muu liikenne - yksi myöhästyy, muut kärsivät - dominoilmiö
 • yksiraiteiset rataosat - riesa
 • jatkoyhteyksien pitäminen - dominoilmiö kasaa myöhästymiset
 • luonnonmullistukset - sade, myrsky, lumi - usein ymmärrettäviä
Kai Vehmersalo, Diplomi-insinööri
Oiko ry

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]