Matkalippupalapeli


[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]

VR:n on tarjottava kilpailukykyiset hinnat ja aikataulut

ESS Pääkirjoitus 18.5.2005

  Keravan-Lahden oikorata otetaan käyttöön reilun vuoden kuluttua syyskuussa 2006. Samaan aikaan, kun rataa kovaa vauhtia rakennetaan, valmistellaan myös malleja siitä, millaisia aikatauluja ja lippuratkaisuja otetaan käyttöön.

  Pääkaupunkiseudulla on niin sanotulla YTV-alueella käytössä älykortti, joka mahdollistaa kätevän maksamisen kaikissa lähiliikenteen kulkuneuvoissa junissa, linja-autoissa, metrossa ja raitiovaunuissa. Järjestelmä on pääkaupunkiseudulla toimiva, mutta sen käyttöön ottaminen esimerkiksi Lahdessa on käytännössä erittäin ongelmallista.

  Parhaillaan onkin menossa selvitys siitä, millä edellytyksillä Lahden lähikunnat olisivat valmiita lähtemään mukaan sellaiseen matkakorttituotteeseen, joka voisi sisältää liityntäliikenteen Lahden päässä, matkan junalla tai linja-autolla Lahdesta Helsinkiin ja liityntäliikenteen pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että yhdellä lipulla pitäisi voida saada helppokäyttöinen ja hinnoittelultaan houkutteleva ja oikeudenmukainen tuote, jonka kunnille aiheutuva kustannus pysyisi kohtuullisena.  Selvitystyöstä ei tee yhtään helpompaa se, että sekä linja-autoliikenteen että VR:n keskinäinen kilpailu merkitsee sitä, että VR ei ole vielä julkistanut sen enempää aikataulujaan kuin hintojaankaan oikoradalle.

  VR:llä kyse on suurista intresseistä, sillä se joutuu maksamaan valtiolle investointimaksua oikoradasta. Työmatkaliikenteestä muodostuu näin VR:n tärkein tulonhankintamuoto, jonka onnistuminen ratkaisee sen, kuinka kannattavaksi oikorata investointina muodostuu. VR on nyt listannut oikoradan sille listalle, jolle se toivoo valtion tukea liikenteen kannattamattomuuden vuoksi.

  VR:n on menestyäkseen kyettävä tarjoamaan Lahden seudulta pääkaupunkiseudulla työssä käyville sekä kilpailukykyiset lippujen hinnat että toimivat aikataulut. Taajamajunat eivät tarjoa riittävän houkuttelevaa vaihtoehtoa, sillä niillä matka venähtää yli tunnin mittaiseksi. Oikorata houkuttelee työmatkalaisia nimenomaan nopealla matka-ajalla, noin 45 minuutilla.

   VR lupaa räätälöidä kilpailukykyisen työmatkalipun Lahden ja Helsingin välille. Se onkin tärkein yhteys, sillä pitkät liityntämatkat sen enempää Lahden kuin Helsingin päässä tuskin tulevat erityisen houkutteleviksi.


  Joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta olisi olennaista, että älykorttitekniikka voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti niin, että samalla kortilla olisi mahdollista maksaa kaikissa kulkuneuvoissa. Se olisi kestävä vastaus, joka tekisi joukkoliikenteestä houkuttelevan myös henkilöautoihin nähden.

Pendolino lähdössä Helsingistä. Kuva Kai Vehmersalo

Huokutellakseen työmatkalaisia Lahden ja Helsingin välille VR:n on tarjottava riittävän tiheä ja hinnaltaan edullinen Pendolino- kyyti.

Etelä-Suomen Sanomat 18.05.2005


Oikoradan työmatkaliikenteeseen etsitään vaihtoehtoa älykortille

Oikoradan työmatka- liikenteeseen etsitään vaihtoehtoa älykortille

Malli voisi löytyä Keravalta

Kaukojunien liikenteeseen saadaan älykortti aikaisintaan kuluvan vuosikymmenen lopulla, arvioi VR:n henkilöliikennejohtaja Antti Jaatinen.

Älykortin viipyminen ei kuitenkaan merkitse sujuvan työmatkaliikenteen puuttumista oikoradalta, hän korostaa. Oikorata valmistuu ensi vuoden (2006) syyskuussa.

- Yksi toimiva malli on Kerava-lippu. Siinä VR:n 30 päivän lippuun on yhdistetty liityntäliikenne Keravalla sekä haluttaessa liityntämatkat YTV-alueella, Jaatinen sanoo.
Keravan mallissa ei siis pelata älykortilla, vaan perinteisellä pahvilipulla.

YTV-kytkös

VR:n älykorttiratkaisu on sidoksissa pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n päätöksiin. YTV:n alueen junissa on älykortti käytössä.

- Mitään päätöksiä ei ole tehty, mutta YTV:n ratkaisu seuraavan sukupolven älykortin suhteen on tärkeä VR:lle. YTV:n alueella tehdään niin paljon junamatkoja älykortilla, että uuden järjestelmän tulee olla yhteensopiva YTV:n ratkaisun kanssa.

Asiakkaan näkökulmasta bussi- ja junaliikenteen yhdistävä kortti on järkevä ratkaisu, Jaatinen sanoo.

Vaihtoehtoisia tapoja seuraavan sukupolven eri liikennemuodot yhdistäväksi älykortiksi kartoitetaan parhaillaan Matkakortti- foorumissa, joka on Paikallisliikenneliiton vetämä hanke.

Ongelmia riittää

Ratkaistavia asioita löytyy niin erilaisista tekniikoista kuin esimerkiksi erilaisista hinnoista.

- Juna- ja linja-autoliikennettä ei voi sitoa yhtenäisiin hintoihin. Siihen puuttuisi varmaan jo kilpailuviranomainen. On siis ratkaistava se, kuinka eri hinnat tilitetään kullekin toimijalle käytön mukaisesti. Kartoitus on vasta alkuvaiheessa.
VR ei Jaatisen mukaan ole ryhtymässä erillisiin älykorttiratkaisuihin esimerkiksi Helsinki-Tampere ja Helsinki-Lahti väleillä.

- Meillä kiertää kalusto ympäri maan. Nimikoituja junia tietylle reitille ei ole. Tämän takia ratkaisumme on oltava valtakunnallinen, Jaatinen sanoo.

ESS, Pasi Huuhtanen
18.05.2005Voit lähettää artikkelin kirjoittajalle Pasi Huuhtanen sähköpostina palautetta.

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]

Tämä artikkeli on ollut Etelä-Suomen Sanomissa 18.05.2005