Lentomatkustajia voisi palvella Pendolinoillakin

Mielipide  Helsingin Sanomat  31.3.2005


[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]

Mielipide: Juhani Paajanen, Vantaan kaupunginjohtaja

  Finnairin pääjohtajan Keijo Suilan tulevaisuudenvisio lentoaseman yhdistämisestä rataverkkoomme on saanut paljon huomiota eri lehdissä.

  Samalla on kuitenkin jäänyt turhan vähälle huomiolle jo paljon aiemmin toteutettavissa oleva ratkaisu sekä jo olemassa olevat yhteydet.

  Suilan idea on itse asiassa esitetty aiemmin jo Raideliikennevisio 2050:ssä.

  Sen mukaan lentoaseman kautta kulkisivat hamassa tulevaisuudessa pikajunat Tampereen ja Turun suuntiin.

  Järjestelyn avulla Finnair saisi säästöjä kotimaan liikenteessään.

  Valmiiksi suunnitellun Kehäradan (Marja-rata). Suila kuittaa sen sijaan vain pääkaupunkiseudun näpertelyksi.


  Näillä näkymin Kehäradan rakentaminen voisi alkaa jo  vuonna 2008, mikäli hankkeen rahoituksesta päästään sopuun. Rata kytkisi lentoaseman sekä Tampereen että Turun suunnan rataverkkoon jo ensi vuosikymmenen alussa eikä vasta vuosikymmenien päästä, kuten massiivinen pääratojen siirtohanke.

  Kehäradan suurin merkitys on siinä, että se kokoaisi pääkaupunkiseudun yhtenäiseksi alueeksi, jonka sisällä ihmisten olisi helppoa ja ympäristöystävällistä liikkua.

  Näin se toisi asuntorakentamisen piiriin laajat uudet alueet ja mahdollistaisi työpaikkojen synnyn lähemmäksi nykyisiä asuinalueita.

  Rata antaisi mahdollisuuden kaavoittaa ja rakentaa asuntoja usealle kymmenelle tuhannelle ihmiselle yksinomaan Vantaan alueella. Ennen Kehäradan tuloakin voisi lentoaseman kytkeä entistä paremmin päärataan.

  Tällä hetkellä lähes kaikki pikajunat pysähtyvät Tikkurilassa, mutta Pendolinot suhahtavat ohi pysähtymättä.

  Mikäli nekin pysähtyisivät Tikkurilassa, voisivat niiden matkustajat hyödyntää suuren suosion saanutta suoraa ja nopeaa bussiyhteyttä lentoasemalle.

  Tikkurilan ja lentoaseman väliä kulkeva linja 61 palvelee jo nyt hyvin matkustajia. Arkisin on valtaosalla matkustajista vaihtoaika bussiin vain kolmesta kuuteen minuuttiin.

  Yli kymmeneen minuuttiin vaihtoaika venyy vain joillakin aamun, illan ja viikonlopun vuoroilla.

  Ensi syksynä lauantain vuorotiheys paranee entisestään. Tuolloin 30 pysähtyvästä pikajunasta vain neljässä on vaihtoaika bussiin yli viisi minuuttia.

  Tikkurilan ja lentoaseman välinen bussilinja on lisännyt matkustajamääräänsä toiseksi eniten pääkaupunkiseudulla, edellä on vain Jokeri-linja.

  Pendolinojen pysähtyminen Tikkurilassa kasvattaisi linjan suosiota entisestään ja tukisi Finnairinkin pyrkimyksiä kytkeä lentoasema tiiviimmin rataverkkoon.


Juhani Paajanen, kaupunginjohtaja, Vantaa


Voit lähettää mielipiteen sivujen ylläpitäjälle Oiko ry sähköpostina palautetta.

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]

Tämä mielipide on ollut Helsingin Sanomissa 31.3.2005