Lahden asemanseutu toimivaksi pienin askelin

Etelä-Suomen Sanomat 3.7.2003


ESS, LAHTI
SIRPA RATIA


Lahti pyrkii parantamaan rautatieaseman toimivuutta ennen oikoradan valmistumista pienin toimin. Isommat työt ovat ratapihatöitä ja osuvat Ratahallintokeskukselle    ja
VR:lle.

Asemanseudun maankäyttöä matkakeskusrakennuksineen aiotaan teknisen johtajan Timo Ahosen mukaan
katsoa vasta vuoden 2006 jälkeen.
- Jyväskylän  matkakeskus on vain pieneltä osin rakennettu palvelemaan matkakeskusta. Siellä on muita liiketoi-
mintoja. Meidän asemanseudullamme ei ole nyt kysyntää liiketiloille.
VR on Ahosen mukaan antanut ymmärtää, että toiminta säilyy vanhassa asemarakennuksessa, ja siinä on tarvittaessa tilaa myös linja-autolii-
kenteen toiminnoille.
Konsultti saa lähiaikoina valmiiksi Lahden matkakeskuksen hankesuunnitelman.
Se saataneen projektipäällikkö
Esko Hämäläisen  mukaan teknisen lautakunnan käsittelyyn elokuussa.

Etelään ja länteen
Rata-aluetta siirretään hieman etelään ja rataa oikaistaan, jolloin laituretet.a saadaan leveämmät: Ne nostetaan ja katetaan, ja niitä jatketaan länteen. Junat pystyvät pysähtymään nykyistä lännempänä.
Kun lähtölaiturit uusitaan, joudutaan nykyinen asematunneli ja portaat uusimaan.
Hissien rakentamiseenkin joudutaan ottamaan kantaa.


Tunneli tehtävä
Jalkakäytävän ja tunnelin teko
jäisi kaupungille. Liikenne- ja
viestintäministeriö on Hämäläisen mukaan tulkinnut, että kaupunki lupasi tehdä sen jo viime vuosikymmenellä.
- Ajoneuvotunnelin pohjaa pitäisi mataloittaa. Uusi tunneli pitäisi tehdä siinä yhteydessä ja samaan aikaan rata-
piharemontin kanssa, hän katsoo.
Lahden suunnitelmissa on lisätä parkkipaikkoja sekä kohentaa   linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä. Luvassa on katoksia ja pysäkkien laa-
jennuksia.

Teknisen lautakunnan toukokuussa torjuma maakauppa Skanska Kotien kanssa tuodaan hankesuunnitelman valmistelussa uuteen käsittelyyn.
-Alue on tarkoitus ostaa väliaikaiseksi parkkipaikaksi, mutta lopullinen käyttö olisi muu. Sen pitäisi mahdollistaa
myös parkkipaikat, Ahonen kertoo.
Radan eteläpuolelle mahtuu kahteen kerrokseen kaksisataa autopaikkaa.
Moisionkadun varteen on hanke- suunnitelmassa hahmoteltu 38 autopaikkaa ja VR:n omistuksessa oleville maille radan pohjoispuolella
170 autopaikkaa.

Bussit aseman eteen?
Paikallisliikenteen reittejä voisi Ahosesta muuttaa niin, että entistä useammalta suunnalta pääsisi torin kautta rautatieasemalle. Seutuliikenteen pysäkit sijoittuisivat Vesijärvenkadulle ja Mannerheiminkadulle.
Hankesuunnitelma sisältää kolme   ratkaisuvaihtoehtoa matkakeskukseksi.
Hajautetussa mallissa linja-autoasema jäisi nykyiseen paikkaan. Kahdessa muussa terminaalia on kaavailtu joko  kannelle Vesijärvenkadun päälle tai nykyisen aseman länsipuolelle.
Hämäläinen kiirehtii luottamusmiehiltä periaateratkaisua siitä kumpaa eli hajautettua tai keskitettyä lähdetään viemään eteenpäin.

Voit lähettää sivujen tekijöille Oiko Ry sähköpostina palautetta.


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 24.04.2004.