Ajatuksia Lahden kehittämisestä

Uusi Lahti 10.03.2004, Mielipide



Vuodeksi 2006 valmistuva oikorata Helsingistä on askel koko Päijät- Hämeen kehityksessä, joka myös Lahden tulisi hyödyntää. Oikoradan myötä liikkuminen niin nykyisten lahtelaisten kuin tänne vierailemaan tulevien on nopeampaa ja helpompaa.

Lahden talousalueella työpaikkojen määrä on suhteellisesti vähenemään päin ja asukkaat joutuvat hakeutumaan työpaikkojen perässä etelän suuntaan, lähinnä Helsingin talousalueelle. Lahdessa tulevat edelleen palvelujen tarve lisääntymään ja näitten syntymistä tulisi tukea. Oikorata pelkästään ei vielä luo kuvaa Lahdesta haluttavana kohteena vaan tänne tulevien ensi vaikutelma siihen liittyvistä palveluista antaa mielikuvan koko kaupungista.

Aseman seudun kehittäminen kaikki- naisine palveluineen ja jatkoyhteyksi- neen luo sen vaikutelman, jonka haluamme kaupungista antaa. Silloin kun kaupunkilaisten itsensä on helppo ja vaivaton liikkua asemalle joko yksityisautoilla tai linja-autoilla vaikuttaa se myös kaikkiin muihinkin kaupungissa kävijöihin ja tänne muuttoa harkitseviin.

Helsingin talousalueen asumiskustan- nukset eivät alene ja matkustusajat pääkaupunkialueen sisällä ovat jo nyt suhteettoman pitkät. Lahden tulisi, Päijät-Hämeen muiden kuntien mukana, hyödyntää oma alueemme ja olla tarjoamassa vaihtoehtoista asumispaikkaa. Kun matka asemalta asemalle käy alle tunnissa ja asuminen


palveluineen sekä sisäisine liikenne- yhteyksineen on kohdallaan, voidaan muuttoliike kääntää huomattavaan kasvuun nykyisen hiipuvan trendin sijaan.


Päijät-Hämeen kaikilla kunnilla, olkoonkin sitten oikoradan pysähdys- paikkoja tai ei, on omat houkuttelevat piirteensä. Lahden tulisi hyödyntää omat vahvuutensa ja käyttää niitä ulkoista viestintää tehtäessä hyväksi. Kaupunki on jo tunnettu talviurheilu- keskuksena ja kulttuurin saralla kuva on vahvassa nousussa. Seminaari- ja koulutuspaikkana Lahtea voidaan edelleen kehittää sillä pääkaupunki- seudun työnantajien houkutus viedä henkilökuntaansa ja muita sidos- ryhmiään oman talousalueen ulko- puolelle kasvaa.

Lahden kaupungilla ja koko Päijät- Hämeen seudulla on alkaneen vuoden talouden kannalta etsikkoaikansa. Monet kunnat ovat tilanteessa, jossa taloutta joudutaan pyörittämään kasvavalla lainanotolla. Menevätkö rahat vain peruspalveluihin ja niiden ylläpitoon vai osataanko tulevaisuus ottaa huomioon, on kultainen kysymys. Taantuneen talouden aikana pitäisi tulevaisuuteen panostaa eikä vain ainoastaan mennä yli siitä mistä aita on matalin kaupunkilaisille. Lahti on jo nyt vaarassa menettää olemassa olevia veronmaksajia muihin lähikuntiin. Palveluiden kehityksen pysähtyminen tai peräti huonontuminen saattaa vesittää ne mahdollisuudet, jotka oikoradan myötä ovat käytettävissä.

 

Lahti täyttää pian 100 vuotta ja sen juhlistamiseen on panostettu huomattavasti. Tätä tilaisuutta pitäisi käyttää hyödyksi vielä paremmin tekemällä päätöksiä kaupungin kehittämisestä ja tuoda toteutussuun- nitelmat esille kaikkia mahdollisia mediavälineitä hyödyntäen. Aseman seutu palveluineen, sataman ympäristö, koulutukseen liittyvät palvelut ja liikenneyhteydet ovat avainasemassa kehityksestä jotka näkyvät ulospäin.

Lahden maantieteellinen ja liikenteel- linen sijainti yhtenä logistisena solmu- kohtana on jo tiedostettu. Tätä hyödyntäen voidaan osaltaan nostaa myös kaupungin kuvaa liike-elämän silmiin ja uudelleen mahdollistaa Lahden kasvu myös yrityselämän keskuksena - "Lahti, Business City". Tärkeintä on kuitenkin asukkaat ja asukkaiden pitäminen lahtelaisina. Terve itsetunto, positiivisuus ja hyvä palvelutaso viestivät muillekin hyvää oloa joka aina vetää puoleensa. Viestinä Lahden kaupungille onkin: kokonaisvaltainen kehitys vetää väkeä puoleensa.

Kiskoilla kulkien ja oikorataa odottaen
2004 Lahti-Helsinki matkalla yksi vakimatkustajaporukasta

Raimo Salovuori

Voit lähettää sivujen tekijöille Oiko Ry sähköpostina palautetta.


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]


Tämä sivu on julkaistu Uusi Lahti lehdessä 10.03.2004.