Renkomäkeen, Miekkiöön ja Nostavalle tuhansia uusia asukkaita

Etelä-Suomen Sanomat 17.04.2004Vili Lindström, Lahti


   Lahden eteläosiin kaavoitetaan lähivuosikymmeninä asuntoja tuhansille uusille asukkaille, jos kaupunkiseudun väkiluku kasvaa odotusten mukaisesti.
  Rakentamista ohjataan etenkin Lahden Renkomäkeen ja Ala-Okeroisiin, Hollolan Miekkiöön ja Nostavalle sekä Orimattilan Pennalaan.
  Tuhansia asukkaita odotetaan myös rakenteilla olevalle Lahden Kariston alueelle, samoin Kukkilan -Kalliolan alueelle Hollolaan.
  Lahden alueen kunnat ovat vuoden verran laatineet seudullista maankäytön rakennemallia, jonka alustava luonnos on saatu valmiiksi.
  Mallissa lähdetään siitä, että kaupunki- seudun väkiluku kasvaa vähintään 25 000 hengellä vuoteen 2040 mennessä. Tämä vastaisi noin 0,5 prosentin vuotuista väestönkasvua. Toisaalta mallissa on varauduttu myös nopeampaan, noin yhden prosentin kasvuvauhtiin.

Hurjia lukuja

Renkomäen, Miekkiön ja Nostavan - Ala- Okeroisten alueet vastaavat pinta-alaltaan Lahden Karistoon suunniteltua uutta puukaupunginosaa. Kuten Karistoonkin, kullekin edellä mainitulle alueelle sopisi jopa kymmenentuhatta uutta asukasta.

Rakennemallityötä vetävän Lahden yleiskaava-arkkitehdin Raimo Airamon mukaan Renkomäkeen mahtuisi enimmil- lään jopa 13 000 asukasta. Miekkiö voisi vetää 10 000 asukasta ja Nostavan- Okeroisten suunta saman verran.

Lahden kaupunkiseudun alustava rakennemalli

Lahden kaupunkiseudun alustava rakennemalli  - STT tästä kuva isona

 
  Myös Kukkilan -Kalliolan alueelle sopisi hurjimmillaan yli 10 000 asukasta.  - Kokonaan toinen asia, toteutuuko alue niin tiiviinä, Airamo myöntää.
- Suunnittelun pitkä aikajänne tuo hirveän paljon epävarmuustekijöitä. Rakennemallia ei pidä lukea, että näin tulee tapahtumaan, vaan siten, että kasvu on mahdollista, Airamo selvittää.

 Taajamia tiivistetään


Rakennemalliluonnoksen lähtökohtana on pidetty nykyisen taajamarakenteen tiivistä- mistä. Airamo arvelee, että taajama- alueille voidaan ohjata puolet asumis- väljyyden kasvun aiheuttamasta rakenta- mistarpeesta.  Suurin osa uudisrakentamisesta suuntautuu siten kokonaan uusille alueille. Useimmat uudet alueet kytkeytyvät nykyisiin taajamiin.
  Tiivistämistavoitteesta huolimatta myös kyläasumista halutaan tukea. Malliin on koottu vajaat parikymmentä kehitettävää kyläaluetta.
  - Kyläasuminen on yksi vaihtoehtoinen asumisen muoto. Sitä ei lähdetä estämään, jos vesihuolto ja viemärit ovat valmiina, eikä kuormittavuus ole liian suuri, Airamo toteaa.


Laune vai Renkomäki?
Uusia teollisuus- ja logistiikka-alueita rakennemallissa esitetään muun muassa nelostien ja valtatie 12:n liittymäalueille, Hollolan Nostavalle, sekä Orimattilan Hennaan.
  Airamon mukaan tulevan työpaikka- rakentamisen ennustaminen on huomatta- vasti vaikeampaa kuin asuinrakentamisen. Tuotannon rakenne saattaa vuoteen 2040 mennessä muuttua paljonkin. Samalla nykyisiä teollisuusalueita saattaa vapautua muuhun käyttöön.

  Lahden eteläisen kehätien linjaukseen rakennemalliluonnoksessa ei oteta kantaa. Luonnokseen on piirretty sekä Launeen että Renkomäen vaihtoehdot. - On lähdetty siitä, että linjaus on jompikumpi näistä. Nykyinen linjaus ei ole kestävä, Airamo toteaa.

Voit lähettää sivujen tekijöille Oiko Ry sähköpostina palautetta.


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]
Tämä sivu on julkaistu Etelä-Suomen Sanomat lehdessä 17.04.2004.