PÄIJÄT-HÄMEEN OIKORATAOHJELMASOPIMUS 2002-2006    Päijät-Hämeessä alueviranomaiset ja kunnat ovat 7.2.2003 päivätyllä sopimuksella vahvistaneet aikeensa olla mukana toteuttamassa Päijät-Hämeen oikorataohjelmasopimusta vuosina 2002 - 2006. Sopimuksen hankkeiden kokonaisrahoitus on noin 32 milj. euroa ensimmäisenä hyväksyttyjen hankkeiden osalta.

    Ohjelmasopimuksen rakenne perustuu Alueiden kehittämislakiin ja siinä otetaan huomioon Päijät-Hämeen maakuntastrategia MAST 2001 sekä Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelma, joihin liittyminen tarkistetaan jokaisen hankkeen osalta erikseen. Ohjelmasopimus on osa tulevaa maakuntaohjelmaa ja sen luonne on aiesopimus, johon ei sisälly juridista sitovuutta ja ohjelmasopimusta täydennetään tarvittaessa vuosittain.

    Päijät-Hämeen oikorataohjelmasopimukseen piirin otetaan hankkeita, joilla on selvä yhteys oikoradan rakentamiseen ja siitä saataviin hyötyihin. Painopisteenä on varautua siihen, että Päijät-Häme on entistä houkuttelevampi yritys- ja asuinympäristö pääkaupunkiseudun kasvuun liittyen. Ohjelmasopimuksella pyritään vaikuttamaan varautuminen riittävään kaavoittamiseen, viihtyisään asuinrakentamiseen, toimiviin yritysympäristöihin ja liikenteellisten ongelmien ratkaisuihin.

    Ohjelmasopimukseen kuuluvat ensisijaisesti hankkeet, jotka toteuttavat seuraavia hankekokonaisuuksia hyödyntäen oikoradan mahdollisuuksia:

    o Lahden logistiikkakeskuksen kehittäminen
    o Yritysmetsästys: alueellisen yrityspalvelun tehostaminen ja yritysten sijoittumisen helpottaminen
    o Ammattilaismetsästys: osaavan työvoiman hankinta
    o Terminaalit
    o Liikennejärjestelmät
    o Alueen julkisuuskuvan täsmentäminen ja aluemarkkinoinnin tehostaminen
    o Alueen kansainvälistyminen
    o Luonnonläheisen asumisen kehittäminen
    o Pääkaupunkiseudun etätyöalue-roolin rakentaminen
    o Kaupunkirakenteiden uudistaminen

    Liitto pyytää ohjelmasopimuksen rahoittamiseen osallistuvia kuntia, valtion viranomaisia sekä alueen kehittämiseen osallistuvia muita tahoja osallistumaan ohjelmasopimuksen valmisteluun ja ohjelmatyöhön ja toimittamaan korjatut ja uudet hanke-esitykset Päijät-Hämeen liittoon 24.1.2005 mennessä vuosittaista tarkistamisista varten.

    Ohjausryhmän seuraava kokoontuminen on syksyllä 2004 tai viimeistään helmikuussa 2005

Tämän esityksen on julkaissut Päijät-Hämeen liitto 7.2.2003

Lisätietoja Päijät-Hämeen oikoratasopimuksesta

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]