Lahden matkakeskus ja sidosryhmät

Etelä-Suomen Sanomat, Lukijan sana 5.10.2004


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]


Lahden matkakeskus ja sidosryhmät

   Lehden pääkirjoituksessa 1. lokakuuta tuotiin esille Lahden matkakeskuksen suunnitelman tilanne kun Eduskunnan ja Rautateiden edustajia kävi Päijät-Hämettä katsastelemassa.

   VR:n edustaja Tapio Simos toi oikeutetusti esille huolensa koska Lahti ei ole edennyt aseman seudun kehityksessä ja matkakeskushankkeessa toivotulla nopeudella. Pääkirjoituksessa kyseenalaistettiin koko hanke ja tuotiin esille yksipuolisesti vain VR:n hyötyvän moisesta aisasta. Tama ei pidä läheskään paikkaansa vaan hyötyjänä on koko Lahti niin kaupunkina kuin elinkeinoelämä ja asukkaat.

   Eri yhteyksissä kirjoitettuina ja keskusteluissa kuunneltuna on matkakeskus mielletty radikaaliksi muutokseksi jota Lahtelaiset eivät läheskään kaikki tunnu sulattavan. Perinteessä pitäytyminen ja olemassa olevaan seisahtuminen on monen mielipiteessä.

   Itse lähes päivittäin asemaa työmatkalla käyttävänä on sen toimivuuden puute tullut tutuksi. Ymmärrän kyllä mielipiteet jotka huolestuneina pelkäävät kumijalkaisen joukkoliikenteen siirtyvän pois keskustasta ja sen välittömästä läheisyydestä (joksi asemaa ei luettane) ja siten muuttavan kaupunkikuvaa. Ehkä meidän ei pitäisikään puhua enää yksioikoisesti matkakeskuksesta vaan matkustajakeskuksesta asian selventämiseksi.   Aseman liittymäliikenne niin kaukoliikenteen kuin paikallisliikenteen osalta on auttamattoman heikko. Myöskään palvelut asemaa käyttäville eivät ole sillä tasolla kuin niitten pitäisi Lahden kokoisessa kaupungissa olla. Kuten pääkirjoituksessa tuotiin esille niin Suomessa on vireillä yli 20 eri matkakeskuksen nimellä tehtävää hanketta. Lahden suunnitelmat ovat ilmeisen riitaisan luottamusmies- ja virkamieskunnan vuoksi myöhässä ottaen huomioon, että oikoradan valmistumiseen on enää kaksi vuotta aikaa.

   Oikoradan suomista mahdollisuuksista on edelleen mahdollista pitää kiinni ja tulevien kunnallisvaalien ehdokkaiden olisikin syytä tuoda mielipiteensä reilusti esille asian tiimoilta. Tämä ei koske pelkästään matkakeskus / matkustajakeskus hanketta vaan muitakin kaupunkia kehittäviä asioita. Lahdella olisi mahdollisuuksia kääntää muuttovirtaa tänne niin uusien asukkaiden kuin liike-elämän toiminnan kohdalla. Tämä vaatii kuitenkin pikaisesti päätoksiä edullisessa tonttikaavoituksessa ja muun muassa liikenneyhteyksien parantamisessa.

   Olen vahvasti sitä mieltä, että jo pelkästään asemalle tulo luo positiivista kaupunkikuvaa jota ei nykyinen toimimaton aseman seutu suo.


   Asemalle on saatava kunnon tilat kauppa-, liike- ym. liikennepalveluineen. Tämä ei tarkoita sitä, että keskustan läpi kulkeva linja-autoliikenne pitäisi tappaa vaan linjoja sekä aikatauluja pitää sovittaa palvelemaan kaikkia kaupunkilaisia sekä kaupungissa vierailevia.

   Lahti on jatkuvasti kansainvälistyvä kaupunki josta liike-elämän ja etenkin nuorten opiskelijoiden kautta leviää kuvaa maailmallekin. Tämä kaupunki ei ole pelkästään profiloitunut urheiluun vaan myös taiteeseen, kulttuuriin ja kasvatukseen. Sijoitukset tulevaisuuteen eivät näy välttämättä vielä edes tulevalla valtuustokaudella vaikka sijoitukset, etenkin puhuttaessa matka-/matkustajakeskuksesta osuvatkin kahden - kolmen vuoden ajalle.

   Lahden kaupungin, VR:n, Ratahallintokeskuksen ja asemaa käyttävien sekä liike-elämän on yhdessä keskusteltava miten ja millaiseksi asema Lahden käyntikorttina tulee kehittää. Toivon myös niiltä jotka Lahden valtuustoon tulevat valituiksi, vastuullisuutta katsoa tulevaisuuteen ja tehdä myös kauaskantoisia päätöksiä - hyviä sellaisia. Maailma muuttuu ja me siinä mukana, emmehän halua sentään olla vain Päijat-Hämaläinen perinnepaikka.

Raimo Salovuori
Vakimatkaaja Lahdesta

Netlari 

Voit lähettää sivujen tekijöille Oiko Ry sähköpostina palautetta.


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Tämä sivu on julkaistu Etelä-Suomen Sanomat -lehdessä 5.10.2004.