Työmatkapendelöinti Pääkaupunkiseutu – Lahden alue

Helsingin Yliopiston tutkimus 15.07.2004


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]Työmatkapendelöinti Pääkaupunkiseutu - Lahden alue


Hankeaika: 1.4.2003-31.3.2004

   Hankkeen keskeisimpiin toimenpiteisiin kuului otantatyyppisen kyselytutkimuksen toteuttaminen päijäthämäläisille pendelöijille, jotka työskentelivät Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen alueella. Pendelöijien yhteystiedot saatiin verohallinnon tietokannasta. Kyselytutkimuksen kohderyhmä koostui 1009 henkilöstä. Lomakkeita palautettiin kaikkiaan 366 kappaletta, joista 342 hyväksyttiin aineistoon.

   Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia / Juha Karppinen Toiminta-alue: Lahti, Hollola, Nastola, Orimattila, Asikkala, Heinola, Hämeenkoski, Kärkölä Kokonaiskustannukset: 65.000 € (50 % ako-rahoitusta, hankekunnat 35 % ja HY:n omarahoitus 15 %)

   Hankkeen tulokset:

MAAKUNNAN ULKOPUOLELLE JA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE SUUNTAUTUVA TYÖMATKALIIKENNE ELI PENDELÖINTI

  * 2000-luvun alussa noin 7000 päijäthämäläistä (8-9 % Päijät-Hämeen työllisistä) työskenteli säännöllisesti maakunnan ulkopuolella ja pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) on merkittävin maakunnan ulkopuolinen työssäkäyntialue (runsaat 3 200 päijäthämäläistä pendelöijää).
  * Tarkastelualueelta pääkaupunkiseudulle pendelöivien määrä kasvoi Päijät-Hämeen tarkastelualueelta noin 70 % vuosina 1995-2001.
Vuonna 2010 tarkastelualueelta pääkaupunkiseudulle pendelöiviä arvioidaan olevan 4 500 - 4 600.

 


PÄIJÄTHÄMÄLÄISTEN TYÖMATKALAISTEN OMINAISPIIRTEITÄ

   * noin 2/3 on miehiä
   * lähes 80 % elää parisuhteessa, kotona asuvia lapsia on noin puolella pendelöijistä. Keski-ikä on 43-44 vuotta
   * suurin osa asuu pientaloissa
   * pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien päijäthämäläisten keskimääräiset kuukausiansiot (3000-3100 euroa) ovat korkeammat kuin muilla pitkiä työmatkoja tekevillä päijäthämäläisillä

PÄÄKAUPUNKISEUDULLE KULKEMINEN KYSELYN PERUSTEELLA

   * yli 70 % pääkaupunkiseudulla työssäkäyvistä kulkee työmatkansa henkilöautolla
   * naiset käyttävät julkisia liikenne- välineitä miehiä enemmän
   * naisten keskuudessa linja-auto on hieman junaa suositumpi, vastaavasti miesten keskuudessa juna on jonkin verran linja-autoa suositumpi
   * kulkutavan valintaan vaikuttaa erityisesti matka-aika, mutta myös vuorotarjonta, liityntä / jatkoyhteys- mahdollisuudet ja matkalipun hinta. Linja-autovuorojen aikatauluja pidettiin selkeästi junien aikatauluja parempina.
   * Helsingin liityntäyhteyksiä pidettiin Lahden liityntäyhteyksiä parempina
   * etätyötä ilmoitti tekevänsä noin 30 % pääkaupunkiseudulla työskentelevistä. 42 % arveli voivansa tehdä nykyisessä työssään kokonaisia etätyöpäiviä

PÄÄKAUPUNKISEUTULAISTEN TYÖSSÄKÄYNNISTÄ PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

   * 2000-luvun alussa noin 900 pääkaupunkiseutulaista työskenteli Päijät-Hämeen tarkastelualueella
   * ylivoimainen enemmistö pääkaupunkiseutulaisista kulkee työmatkansa henkilöautolla
   * kyselytutkimukseen vastanneista runsas viidennes oli kiinnostunut Päijät-Hämeestä asuinalueena. Kiinnostuneiden osuus voi olla suurempikin. Kyselytutkimukseen vastanneista lähes 2/3 asuu kerrostaloissa.


PÄÄKAUPUNKISEUTULAISTEN YRITYSTEN KIINNOSTUS PÄIJÄT-HÄMETTÄ KOHTAAN

   * logistiikka-alan yrityksissä ja suunnittelutoimistoissa näyttää olevan kiinnostusta toiminnan laajentamiseen Päijät-Hämeeseen. Suurelle osalle suunnittelutoimistoja ja it-sektorin yrityksiä erilaiset etätyöjärjestelyt on arkipäivää.

VAPAA-AJAN ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SUHTEESSA ETÄTYÖHÖN

   * kesämökeillä vietetään 80-105 vuorokautta vuodessa. Maakunnan ulkopuolelta saapuvat mökinomistajat omistavat yli 40 % tarkastelualueen kesämökeistä eli 4300- 4400 kesämökkiä. Näistä pääkaupunki- seutulaisten omistuksessa on 2/3
   * yli puolet tarkastelualueen pääkaupunkiseutulaisten omistamista kesämökeistä on Asikkalassa ja Heinolassa
   * kesämökkiläiset muodostavat merkittävän etätyöpotentiaalin ja yksityisten palvelujen käyttäjäjoukon

Yhteenveto ja johtopäätökset:

   Työmatkaliikenne Päijät-Hämeen tarkastelualueelta pääkaupunkiseudulle kasvaa voimakkaasti Kerava-Lahti –oikoradan ja Heinola-Lahti –moottoritien siivittämänä. Suurta ryntäystä ei kuitenkaan ole tiedossa. Oikoradan hyödynnettävyys riippuu junaliikenteen liityntä- ja jatkoyhteyksien järjestelyistä. Etätyömahdollisuuksia on tärkeä kehittää työntekijöiden jaksamisen edistämiseksi. Päijät-Hämeen markkinointia pääkaupunkiseutulaisille asuinalueena kannattaa jatkaa. Työntekijät näyttävät olevan kiinnostuneempia Päijät-Hämeessä asumisesta kuin toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat. Kuntien on järkevää panostaa vapaa-ajan asumiseen. Hankkeen aikana saatuja tuloksia tulisi hyödyntää jatkossa alueella.

   Hankkeen loppuraportti on luettavissa oheisessa linkissä. [pendeloinnin_raportti1.pdf]

Voit lähettää raportin vastuuhenkilölle Juha Kokkonen sähköpostia.


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]