Lahden VIIKKOUUTISET 12.01.2005


[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Lahden aseman seudun myllerrykset käynnistyvät kevättalvella


  KOSTI AINTILA

   Lahden henkilöratapiha tulee kokemaan suuren myllerryksen, kun matkakeskusta ryhdytään rakentamaan. Raiteita siirretään ja laiturialueita levennetään. Laiturit myös katetaan. Katosten mallista ei vielä ole olemassa lopullista ratkaisua.
Vesijärven-Uudenmaankadun alikulkua syvennetään niin, että vapaa alikulkukorkeus nousee nykyisestä 3,8 metristä normaaliin 4,2 metriin. Työ aloitetaan tänä keväänä. Sen jälkeen rekkojen ei enää pitäisi juuttua alikulkuun, kuten joskus on käynyt.

Liikenneinsinööri Matti Hoikkanen Lahden kaupungista kertoo, että matkakeskus ei Lahdessa toteudu aivan samanlaisena kuin muualla on totuttu. Linja-autoasemaa ja rautatieasemaa ei saada ainakaan tässä vaiheessa samalle tontille. -Tätäkin vaihtoehtoa harkittiin, mutta linja-autoaseman siirto kaatui Matkahuollon, Linja-autoliiton ja liikennöitsijöiden tiukkaan vastustukseen.

  Syöttöliikennettä asemalle parannetaan

Hoikkasen mukaan tammikuun aikana ryhdytään miettimään, miten linja-autoliikenteen syöttöliikennettä rautatieasemalle voitaisiin parantaa nykyisestään. Asiaa pohtii seutuhallinto, koska kyse on pitkälti seutulinjoista.
-Lahtelaisista 60 prosenttia asuu tällä hetkellä sellaisen bussilinjan varrella, josta pääsee suoraan rautatieasemalle.
-Sitten meillä on kaupungin sisällä heilurilinjat, joilla rautatieasemalle myös pääsee kaupungin sisäisessä liikenteessä.
Ainoastaan Ahtialan kaupunginosasta ei tällä hetkellä pääse suoraan rautatieasemalle. Ajatuksena on, että seutuliikenteeseen tulisi lisää sellaisia vuoroja, jotka ajaisivat rautatieaseman kautta nimenomaan niinä aikoina, kun työmatkalaiset ovat liikkeellä. Hoikkanen sanoo, että oikorata tuo lisää junavuoroja, joten ensin on päästävä selville niistä. Sen jälkeen voidaan suunnitella bussien syöttöliikenne.
Oiko ry:n hallituksen puheenjohtaja Kai Vehmersalo pitäisi parhaana, että linja-autoasema ja rautatieasema olisivat samalla tontilla. Hänen tietojensa mukaan Posti olisi valmis luopumaan kiinteistöstään. Se voitaisiin purkaa matkakeskuksen tieltä. Joka tapauksessa Vehmersalo on sitä mieltä, että rautatieasemalle pääsy on nykyisellään liian monen mutkan takana bussilla kulkeville.

  Laiturit levenevät

  Ratasillan eteläpuolella oleva kevyen liikenteen silta joudutaan kaupungin liikenneinsinööri Matti Hoikkasen mukaan purkamaan. Tilalle rakennetaan uusi, koska laiturialueita levennetään ja raiteiden paikkaa muutetaan. Myös jalankulkutunnelit ja niiden hissit uusitaan.
Junalaiturit ovat leveydeltään nyt noin viisi metriä. Raiteita siirtämällä tehdään lisää tilaa.

Asemalle tulee kaksi keskilaituria, jotka ovat noin puolet entistä laajempia. Lisää tilaa laitureiden laajentamiseen tarvitaan yhteensä 12 metriä.  -Tavoitteena on, että laiturialueet olisivat riittävän laajat.
-Matkustajamäärät tulevat lisääntymään oikoradan myötä arviolta 30 prosentilla, joten asemalla liikkuvien turvallisuus täytyy ottaa huomioon. Lisäksi tulevaisuudessa on mahdollista, etteivät kaikki junat pysähdy Lahdessa.  -Nämä junat porhaltavat ohi 130 kilometrin tuntinopeudella, joten tässäkin mielessä laitureiden on oltava turvallisen leveät.

  Katoksista monta mieltä

Hoikkanen tyrmää urbaanin legendan, jonka mukaan asemalaitureiden katosten kannatinpylväät olisivat jotenkin junasta poistuvien tiellä. Kaupungin nettisivuilla julkaistusta aihekuvasta voi hänen mukaansa pahalla tahdolla saada sellaisen käsityksen.  -Katosten kannatinpylväät eivät missään tapauksessa tule olemaan matkustajien tiellä.

-Laitureiden kattamisvaihtoehtoja on sittemmin tullut lisää, joten vielä ei ole tiedossa, mikä ratkaisu valitaan.


Ainoa ongelma katoksissa on liikenneinsinööri Hoikkasen mukaan se, että maisema- ja museoväki pelkää niistä tulevan liian korkeita, jolloin itse asemarakennus peittyy niiden taakse. Tähän pulmaan haetaan ratkaisua.
 
Laiturit katetaan reilun sadan metrin matkalta. Tutkinnan alla on myös mahdollisuus, että asemarakennuksesta puhkaistaisiin uusi uloskäynti, josta pääsisi suoraan laiturille joutumatta kulkemaan ollenkaan ulkotilassa.

  Parkkipaikkoja tulee lisää 400

  Omalla autolla asemalle tuleville saadaan uusin järjestelyin 400 autopaikkaa. Alueelle rakennetaan kaksi uutta P-aluetta. Niistä toinen rakennetaan rautatieaseman länsipuolelle valtatie 12:n ja radan väliselle alueelle. Alueelle saadaan 250 autopaikkaa.Toinen uusi parkkipaikka sijoittuu radan eteläpuolelle nyt rakentamattomana olevalle tonttimaalle. Siihen saadaan sata uutta parikkipaikkaa. Jo käytössä oleva Moisionkadun varren P-alue säilytetään myös.

  Hanke maksaa 28 miljoonaa

Matkakeskuksen rakentamisen aiheuttamat kustannukset ovat noin 28 miljoonaa euroa. Näistä 90 prosenttia kuluu henkilöratapihan uudistamiseen.
Henkilöratapihan järjestelyt maksaa pääosin ratahallintokeskus. Lahden kaupungin osuus on parisen miljoonaa euroa. Töiden on määrä olla valmiina, kun oikorata otetaan käyttöön 1.9. 2006.

Lahden Viikkouutiset 12.01.2005
Keski-Uusimaa -konserni

Oiko Ry puheenjohtaja Kai Vehmersalo

Oiko ry:n hallituksen puheenjohtaja Kai Vehmersalo moittii, että nyt syöttöliikenne busseilla rautatieasemalle ontuu pahasti. Kätevintä Vehmersalon mukaan olisi, jos rautatieasema ja linja-autoasema sijaitsisivat vierekkäin. Kuva: Kosti Aintila

Voit lähettää Viikkouutiset päätoimittajalle Markus Rissaselle Keski-Uusimaa-konserniin sähköpostina palautetta.
[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Tämä sivu on julkaistu Lahden Viikkouutiset -lehdessä 1.12.2004. Lehti on osa Keski-Uusimaa-konsernia.