Linja-autoala ei ole Lahden matkakeskuksen
hanketyöryhmän raportin takana (12.8.2003)Tekniselle lautakunnalle viime viikolla esitellyssä Lahden matkakeskuksen hankesuunnitelmassa on suunnitelmassa mukana olleina ja sen hyväksyneinä tahoina mainittu Linja- autoliitto ja Matkahuolto Oy. Koska esityksistä huolimatta hanketyöryhmän loppuraporttia ei ole käsitelty työryhmän yhteisessä kokouksessa ennen sen julkaisua ja koska sen sisältö on päätöksentekijöitä harhauttava ilmoitamme, että raportti ei edusta työryhmän yhteistä kantaa, jonka vuoksi emme ole nyt esitellyn työn takana.

Kaupungin toimintamallit työssä ala-arvoisia

Koko projektin ajan työssä on haluttu käyttää pääoperaattoria eli linja-autoliikennettä leimasimena hankkeelle, jonka lopputulos on kaupungin osalta päätetty jo ennen sen aloittamista.” Me olemme saaneet kutsun tekemään neutraalia selvitystä eri matkakeskusvaihtoehdoista kaupungin päätöksenteon pohjaksi, mutta kaupungin virkamiesten yksinomainen tavoite on saada kustannuksia vääristelemällä lopputulos, joka ohjaa yhdistetyn matkakeskuksen malliin. Pidämme nyt esitettyä raporttia tietoisena yrityksenä harhauttaa luottamusmiehiä ”, toteaa Linja- autoliiton aluepäällikkö Tuomo Kojo pettyneenä.” Koko matkakeskusprojektissa on ollut kyse rakennuspolitiikasta joukkoliikenteen kehittämisen sijaan”, jatkaa Kojo.

Työn aikana kaupungin virkamiesten toimintamallit ovat johtaneet syvään luottamuspulaan linja-autoalan ja kaupungin välillä. Muistettavaa kuitenkin on, että linja-autoalan osuus on nyt ja myös tulevaisuudessa yli 90 % Lahden seudun julkisen liikenteen matkustajista. Tätä taustaa vastaan kaupungin joukkoliikenteestä vastaavien tahojen tulisi suhtautua vakavasti 7 000 000 vuosittaisen linja-autoliikenteen matkustajan kulkumahdollisuuksiin; tällä hetkellä kaupungin intresseissä on tehdä rahaa linja-autoaseman tontilla, ei kehittää joukkoliikennematkustusta.

”Oikorata on hyvä ja kannatettava hanke ja pidämme sitä joukkoliikenteen kannalta merkittävänä saavutuksena. Sen varjolla ei kuitenkaan saa pilata kaupungin sisäisen liikenteen eikä linja-autojen kaukoliikenteen mahdollisuuksia palvella Lahden seudun asukkaita. Tässä vaiheessa tulisi keskittyä toimivien vaihtoyhteyksien ja- pysäkkien luomiseen. Samalla tulisi kehittää tehokas informaatiojärjestelmä sekä miettiä yhteisiä lippujärjestelmiä juna- ja linja-autoliikenteen kesken. Oikorata ei edellytä massiivista lisärakentamista vaan hyvää toiminnallista yhteistyötä eri operaattoreiden sekä alueen kuntien kesken. Lahti on nyt toiminnallaan vesittämässä valitettavasti tärkeintä eli luottamuksellista yhteistyötä”, painottaa Kojo.

Lisätietoja:  Tuomo Kojo Linja- autoliitto ry 0400- 570 194       Linja-autoliiton tiedotteet
                   Pekka Hongisto Oy Matkahuolto Ab 0400- 460 3600

Julkaistu 12.08.2003

[Etusivu]   [Artikkelit]   [Kuvastot]   [Linkit]