Etelä-Suomen Sanomat 20.12.2003

Oikoradan Pendolinot vähissäOikoradan Pendolinot vähissä

Pasi Huuhtanen Lahti

 Vuonna 2006 valmistuvalle oikoradalle on tämän hetken kaavailujen mukaan tulossa vain kolme päivittäistä pendolinovuoroa. Pendolinon pysäh- dyksiä olisi yhteensä kuusi, kolme pohjoiseen ja kolme etelään menevillä junilla.

  Pendolinojen ajoaika Helsinkiin on pidentymässä neljällä minuutilla. VR:n simulointikokeissa väli on taittunut 48 minuutissa tähän asti mainostetun 44 minuutin sijaan.

  Helsingissä työssä käyvä Kai Vehmersalo pitää pendolinojen määrää ja ajoajan pidennystä asioina, joihin on syytä vaikuttaa ennen kuin on myöhäistä.

Vain Kolme pendolinoa Lahdesta Helsinkiin

Pasi Huuhtanen Lahti

 Lahti on VR:n tämän hetken kaavailuissa saamassa vain kolme pendolinovuoroa Helsinkiin. Pendolinot aloittavat liikennöinnin oikoradalla vuonna 2006. Suunnitelmat juna- määristä ovat kuitenkin alustavia ja niihin voi tulla huomattavia muutoksia.

 Kaavailujen mukaan Savon ja Joensuun suunnan pendolinot yhdistetään Kouvolassa ja ne ajavat lopun matkaa yhtenä junana. Näin Lahden päivittäiset pendolinovuorot supistuisivat kolmeen suuntaansa.

 Aikataulutkaan eivät olisi varsin Lahti-painotteisia, sillä junat tulevat Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Lahti sovitetaan mukaan yhtenä, joskin tärkeänä väliasemana.

  Päivittäisen työmatkansa junalla tekevä Kai Vehmersalo pitää VR:n kaavailuja käsittämättöminä. Jos suunniteltu linja toteutuu, Lahden on turha mainostaa itseään nopean junayhteyden kaupunkina, Vehmersalo katsoo.

     - Nyt on aika vaikuttaa, hän patistaa Päijät-Hämeen päättäjiä.

Tutkittua tietoa puuttuu

   Päijät-Hämeen kansanedustajat ovat heränneet kuuntelemaan  myös  käyttäjien mielipiteitä. Lahtelaiset edustajat Maija-Liisa Lindqvist, Tuija Nurmi ja Jouko Skinnari olivat mukana, kun VR-yhtymän, Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin ja matkustajien edustajat keskustelivat oikoradasta ja matkakeskuksen rakentamisesta.

 Päijät-Hämeen kansanedustajien puheenjohtaja Jouko Skinnari pahoittelee sitä, että junan käyttäjiä ei ole tähän asti riittävästi kuultu.

    - Nyt on aika kuunnella.

  Kevään aikana vaikutetaan ja tehdään päätöksiä siitä, kuinka paljon junia ja minkälaisia radalle tulee, Skinnari sanoo. Skinnari toivoo, että junalii- kenteen käyttö ja toiveet oikoradan suhteen tutkitaan kunnolla. Tällä hetkellä ei asiasta hänen mukaansa ole kunnon selvityksiä.

  VR Henkilöliikenteen liikennepäällikkö Ari Vanhanen ei nostaisi suurta meteliä pendolinojen vähäisyydestä.

    - Kaikkiaan Lahteen on tulossa 70 henkilöliikenteen junapysähdystä  oikoradan myötä. Kyllä sieltä löytyy sopiva juna itse kullekin, hän uskoo.

 Junia kulkee siis vuodesta 2006 yhteensä 35 suuntaansa, jos tämän päivän kaavailuissa pysytään. Pendolinojen osuus niistä olisi alle  kymmenesosa.

Ajoaika pitenee

 Pendolinojen ajoaika Lahdesta Helsinkiin on VR:n simulointikokeiden perusteella venymässä 44 minuutista 48 minuuttiin. Vaikka neljä minuuttia ei ihmiselämän katsannossa ole paljon, pidentää viivytys Helsingissä työssä käyvän matkustusaikaa yli kahdella ja puolella tunnilla kuukaudessa.

 Palvelu kuitenkin paranisi siinä mielessä, että pendolinot pysähtyisivät myös Tikkurilassa. Tikkurilan pysähdystä on ajanut erityisesti Skinnari.

  - Olisi outoa, jos nopea juna ei pysähtyisi mahdollisimman lähellä lentokenttää. Ratkaisu olisi kansain- välisessä vertailussa erikoinen, Skinnari sanoo ja huomauttaa, että Tikkurilasta on alle viisi kilometriä lentokentälle.

[Etusivu]    [Artikkelit]    [Kuvastot]    [Linkit]

Näitä sivuja on viimeksi päivitetty 24.04.2004