VR logo

Helsinki-Kerava-Lahti

oikorata 2002-2006

RHK logo
 Valikot:

 

Artikkelit

Kuvastot

Linkit

Aluepolitiikka

Historiikki

Oiko ry esite

Oiko ry säännöt

Jäseneksi

Etusivulle

Oikorata

Kerava-Lahti-oikorata on kaksiraiteinen, sähköistetty ja junien automaattisella kulunvalvonnalla varustettu rata. Radalla ei ole tasoristeyksiä. Taajama-alueilla rata on aidattu. Oikoradasta 80 prosenttia kulkee Helsinki-Lahti-moottoritien kanssa samassa maastokäytävässä, mikä on ympäristövaikutusten kannalta edullista. Rata valmistuu vuonna 2006.

Kerava-Lahti-oikorata parantaa junaliikenteen välityskykyä itäiseen Suomeen. Samalla luodaan edellytykset lisätä pääradan kapasiteettia Helsingistä Tampereelle ja sieltä edelleen pohjoiseen, kun osa junaliikenteestä siirtyy nykyiseltä pääradalta oikoradalle. Tulevaisuudessa Helsingistä pääsee junalla Lahteen nopeimmillaan 44 minuutissa. Rataa käyttää ennusteiden mukaan noin 4,3 miljoonaa matkustajaa vuonna 2010.

Oikoratahanketta on suunniteltu useiden vuosien ajan. Tärkeimmät hankkeeseen liittyvät selvitykset ja päätökset ovat Itäratojen tarveselvitys vuodelta 1992, hankepäätös 1994, alustava yleissuunnitelma 1996 ja Oikoradan yleissuunnitelma 1998. Oikoradan rakentaminen sisältyi vuoden 2002 budjettiesitykseen. Oikorata otetaan liikenteelle käyttöön 3.9.2006.

Pendolino viuhahtaa

Tarkempaa tietoa Kerava-Lahti oikoratahankkeesta

Kerava- Lahti oikoradan innovaatioista